Project Humane Education - Responsible Society

Humano obrazovanje – odgovorno društvo Nositeljica projekta: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”Partnerske organizacije: Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska …

Project Humane Education - Responsible Society Read More »