Forum-kazalište u akciji – Zajedno protiv predrasuda

,
Osnovni cilj ovog projekta je osiguranje poštivanja ljudskih prava i smanjenje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja i time kreiranje tolerantnijeg društva.Jedan od vrlo dobrih načina uklanjanja predrasuda i stereotipa je upravo kulturalno-društveni angažman kojeg promovira koncept
Scroll to Top