Nebojša Bućanovac

psiholog

 

Ostale informacije

Iskustvo u savjetovanju/psihoterapiji: DA

Primarna područja rada: klini?ka psihologija

Iskustvo u radu s LGBTIQ osobama: DA

Završena edukacija:
Fakultet za defektologiju (edukacijsko – rehabilitacijski fakultet)


Edukacija u tijeku: Edukacija za psihosocijalne krizne intervencije u sklopu Hrvatskog crvenog križa

Dodatne edukacije ili vještine:
Škola kibernetike psihoterapije, Zagreb, Medicinski fakultet u Zagrebu
Transakcijska analiza – početni tečaj
Realitetna terapija – početni tečaj
Edukacija za supervizore

Contact:

Adresa

Varaždin
42000

Contact us

E-mail:

Mob.

Scroll to Top