Marina Štambuk

psihologinja

 

Ostale informacije

Iskustvo u savjetovanju/psihoterapiji: DA

Primarna područja rada: Profesorica (škole i fakulteti), Rad u studentskom savjetovalištu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Iskustvo u radu s LGBTIQ osobama: DA 

Završena edukacija:

 • Edukacija iz bihevioralno-kognitivnih terapija (I i II. Stupanj; 2013-2015)
 • ACT – acceptance and commitment therapy (2013)
 • Transakcijska analiza – završen stupanj 101 (2007-2008)

Edukacija u tijeku: 2015 – u tijeku: Edukacija iz geštalt psihoterapije (apsolventica)

Dodatne edukacije ili vještine:

 • Migracije i integracija osoba pod međunarodnom zaštitom (Edukacijski centar HCK, 2021)
 • Psihološka prva pomoć i krizne intervencije (Psihološki centar Tesa, 2021)
 • Asocijativne karte u psihosocijalnom radu; Asocijativne karte u savjetodavnom radu (Tamara Bobić, Lana Hrgovan, Udruga Igra, 2019)
 • “I… kada si otkrila da si Drugačija”; Rad s lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u psihološkim savjetovalištima (Lezbijska grupa Kontra; 2009)
 • Edukacija o psihosocijalnom radu s pripadnicama/ima seksualnih i rodnih manjina (Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”; 2008)
 • Edukacija o prevenciji trgovanja ljudima (Ženska soba – Centra za seksualna prava; 2006)
 • Edukacija “Pomoć studenata studentima u uspješnijem učenju”; (HUBIKOT; 2007)
 • Educiranje o telefonskom savjetovanju zlostavljene i zanemarene djece (Udruga Hrabri Telefon; 2005-2008).

Contact:

Adresa

Zagreb
10000

Contact us

E-mail:

Scroll to Top