University Course “Gender, Sexuality, Identities – from Oppression to Equality”

Course “Gender, Sexuality, Identities – from Oppression to Equality” was started in October 2019 at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. The course was a result of the collaboration of Centre for Women’s Studies of Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka and three civil society organisations from Rijeka: LORI, PaRiter, SOS Rijeka as part of the project “Humane Education – Responsible Society”. Since then, these organisations carry out the course continuously in the winter semester as part of the regular master’s programme at the Department of Cultural Studies. The course can be attended by all students of University of Rijeka enrolled in a master’s programme (first and second year of the master’s programme) or students of integrated programmes (fourth and fifth year). 

This is the first university course in Croatia to introduce human rights, LGBTIQ+ topics, gender equality, gender-based violence, feminist and gender theories, theories of sexuality to students via service learning method, through their engagement in organisations and local community.

Apart from the specific teaching method, the course also distinguishes by an interdisciplinary approach to the topic: professors from various faculties and science institutes, professionals in the fields of psychology, sociology, economics and law are engaged in carrying out theoretical parts of the course.

The teaching method of the course enables conducting one part in LORI, PaRiter and SOS Rijeka and working on active participation in the local community and/or combating homophobia, transphobia and misogyny in society. Students have the opportunity to participate in various mentoring programmes of these three organisations, related to the theoretical part of the course.

LORI’s mentoring programme focuses on teaching about LGBTIQ+ topics and combating homophobia, biphobia, and transphobia in educational system, whereas PaRiter’s pinpoints understanding the concept of comprehensive sexual education and SOS Rijeka mentoring programme concentrates on education about gender-based violence and violence prevention.

Each academic year organisations update and further develop mentoring programmes so that each generation has the chance to participate in final tasks that directly connect them with other youth, schools, organisations, institutions, ombudspersons, etc. Some of the final course tasks so far are holding lectures and workshops in schools, recording a radio show, organising an exhibition, organising a pub quiz etc.

DKU (Društveno korisno učenje)

Učenje zalaganjem u zajednici ili društveno korisno učenje je obrazovno iskustvo u kojem studenti/ice aktivno sudjeluju u osmišljenoj i organiziranoj aktivnosti u zajednici koja odgovara na prepoznate potrebe te zajednice. Studenti/ice unapređuju ono što se uči na nastavi šireći prostor učenja i na zajednicu, te promiču i potiču daljnji razvoj osjećaja društvene odgovornosti pojedinca i brige za druge. Ova metoda omogućava intelektualno i društveno angažiranje studenata/ica kao i što studente/ice čini društveno odgovornijim građanima/kama. Ona potiče snažnu integraciju sveučilišta u lokalnu zajednicu povezujući svoje resurse, rad i istraživanja za konkretne potrebe te zajednice.

Studentima/icama omogućuje direktan angažman u lokalnoj zajednici i neposredan kontakt, te razvijanje specifičnih znanja i vještina koja stječu nudeći vlastita rješenja kao odgovore na postavljena pitanja/probleme utkana u sadržaj i nastavni plan kolegija.

Koja je razlika između praktičnog rada u nastavi, volontiranja i učenja zalaganjem u zajednici?

Praktičan rad u nastavi podrazumijeva da su studenti/ice primarni primatelji/ice i korisnici/ice informacija i znanja, te se u prvi plan postavlja profesionalni razvoj studenata/ica. Dakle, putem praktičnog rada u nastavi naglasak se stavlja na stjecanje novih znanja i vještina, ali kontekst zajednice i doprinosa zajednici je zanemaren. Volontiranje pak podrazumijeva da je zajednica ta koja je primarni korisnik, a ishodi učenja nisu povezani s nastavnim programom. Volonterske aktivnosti također u drugi plan stavljaju koncept učenja i profesionalni razvoj studenata/ica.

Učenje zalaganjem u zajednici ili društveno korisno učenje,  u odnosu na praktičan rad u nastavi i volontiranje, podrazumijeva recipročan odnos na relaciji student/ica – zajednica. Profesionalni i osobni razvoj studenata/ica i briga za zajednicu jednako su važni, a potrebe zajednice i adekvatna rješenja imaju isti značaj.

Zašto upisati kolegij "Rod, seksualnost, identiteti - od opresije do ravnopravnosti"?

Ovaj je kolegij dobro upisati iz nekoliko razloga.

Ovaj kolegij nudi ti priliku da produbiš svoje znanje, vještine i sposobnosti za djelovanje u zajednici, te priliku za osobni rast i profesionalni razvoj. 

Govorit će se o seksualnosti, što je zasigurno svima zanimljiva tema, ali ovdje ćeš imati priliku uistinu promišljati i propitivati seksualnost.

Iz interdisciplinarne pozicije ćeš secirati današnje kulturološke norme i normative, čime ćeš spoznati i razumjeti mnoge društvene datosti.

Osim predavanja u formi ex catedra, vođenih diskusija, čitanja i analize tekstova, imat ćeš priliku u organizacijama civilnog društva prakticirati ono što ste teorijski raspravljali/e na fakultetu i djelovati u zajednici na realnim društvenim problemima i potrebama.

Možda ćeš nešto što ti se činilo kao normalno samo po sebi, sada promišljati na potpuno drugačiji način, jer ćeš dobiti širi kontekst. Možda neka svoja stajališta promijeniš u potpunosti! A možda neke svoje teorijske pretpostavke dodatno znanstveno potvrdiš.

U svakom slučaju, ovaj ti kolegij nudi priliku da izgradiš ne samo svoje znanje, već i stavove, vještine i sposobnosti o pitanjima koja „pale“ društvenjake i humaniste već desetljećima! Imat ćeš priliku raditi na problematikama koje su u povijesti označile velike društvene promjene i dovele do izgradnje suvremenog svijeta u kojem danas živimo. A sve to uz mogućnost da uistinu i djeluješ kroz rad u udrugama, čineći nešto konkretno za lokalnu zajednicu.

Zato, prijavi se na kolegij i vidimo se najesen!

Informacije o upisu mogu se pronaći na službenim stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci početkom listopada svake akademske godine te na društvenim mrežama svih spomenutih udruga

YouTube kanal projekta “Humano obrazovanje – odgovorno društvo” 

Scroll to Top