Kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“

Kolegij ”Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti” pokrenut je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u listopadu 2019. godine. Kolegij je nastao kroz suradnju Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge: LORI, PaRiter, SOS Rijeka u okrivru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo”, te se od tada svake godine izvodi u zimskom semestru kao dio redovitog diplomskog studijskog programa Odsjeka za kulturalne studije. Kolegij mogu pohađati svi/e studenti/ice Sveučilišta u Rijeci upisani/e na diplomski studij (prva i druga godina diplomskog studija) ili studenti/ice integriranih studija (četvrta i peta godina). 

Ovo je prvi kolegij u Hrvatskoj koji kroz metodu društveno korisnog učenja omogućuje studentima/icama upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti kroz njihovu primjenu u organizacijama civilnog društva i direktan rad u lokalnoj zajednici.

Osim specifične metode poučavanja, kolegij odlikuje i interdisciplinaran pristup temi, a u izvođenju teorijskog dijela kolegija uključeni/e su profesori/ice s drugih fakulteta i znanstvenih instituta, stručnjaka i stručnjakinja u poljima psihologije, sociologije, ekonomije, prava.

Metoda poučavanja na kolegiju omogućuje provođenje dijela nastave u udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka te rad na aktivnostima koje su vezane za aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici i/ili za suzbijanje homofobije, transfobije i mizoginije u društvu. Studenti i studentice imaju priliku sudjelovati u različitim mentorskim programima ovih triju udruga, a koji su povezani s teorijskim dijelom izvođenja kolegija.

Tako je mentorski program LORI usmjeren poučavanju o LGBTIQ temama i suzbijanju homofobije, bifobije i transfobije u sustavu obrazovanja, PaRitera na razumijevanje koncepta cjelovite seksualne edukacije, dok je mentorski program SOS Rijeka usmjeren edukaciji o rodno uvjetovanom nasilju i prevenciji nasilja.

Svake akademske godine ovi se mentorski programi dopunjuju i dodatno razrađuju te svaka generacija ima priliku sudjelovati u završnim zadacima koji ih direktno povezuju s drugim mladima, školama, organizacijama, institucijama, pravobraniteljicama, itd. Neke od dosadašnjih završnih aktivnosti kolegija su održavanje predavanja i radionica u školama, snimanje radio emisija, organiziranje izložbe, provedba kviza znanja i drugo.

Ovaj kolegij svakako nudi priliku da studenti i studentice prodube svoje znanje, vještine i sposobnosti za djelovanje u zajednici, te priliku za osobni rast i profesionalni razvoj. Informacije o upisu mogu se pronaći na službenim stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci početkom listopada svake akademske godine te na društvenim mrežama svih spomenutih udruga.

Scroll to Top