Kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“

Kolegij ”Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti” pokrenut je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u listopadu 2019. godine. Kolegij je nastao kroz suradnju Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge: LORI, PaRiter, SOS Rijeka u okrivru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo”, te se od tada svake godine izvodi u zimskom semestru kao dio redovitog diplomskog studijskog programa Odsjeka za kulturalne studije. Kolegij mogu pohađati svi/e studenti/ice Sveučilišta u Rijeci upisani/e na diplomski studij (prva i druga godina diplomskog studija) ili studenti/ice integriranih studija (četvrta i peta godina). 

Ovo je prvi kolegij u Hrvatskoj koji kroz metodu društveno korisnog učenja omogućuje studentima/icama upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti kroz njihovu primjenu u organizacijama civilnog društva i direktan rad u lokalnoj zajednici.

Osim specifične metode poučavanja, kolegij odlikuje i interdisciplinaran pristup temi, a u izvođenju teorijskog dijela kolegija uključeni/e su profesori/ice s drugih fakulteta i znanstvenih instituta, stručnjaka i stručnjakinja u poljima psihologije, sociologije, ekonomije, prava.

Metoda poučavanja na kolegiju omogućuje provođenje dijela nastave u udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka te rad na aktivnostima koje su vezane za aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici i/ili za suzbijanje homofobije, transfobije i mizoginije u društvu. Studenti i studentice imaju priliku sudjelovati u različitim mentorskim programima ovih triju udruga, a koji su povezani s teorijskim dijelom izvođenja kolegija.

Tako je mentorski program LORI usmjeren poučavanju o LGBTIQ temama i suzbijanju homofobije, bifobije i transfobije u sustavu obrazovanja, PaRitera na razumijevanje koncepta cjelovite seksualne edukacije, dok je mentorski program SOS Rijeka usmjeren edukaciji o rodno uvjetovanom nasilju i prevenciji nasilja.

Svake akademske godine ovi se mentorski programi dopunjuju i dodatno razrađuju te svaka generacija ima priliku sudjelovati u završnim zadacima koji ih direktno povezuju s drugim mladima, školama, organizacijama, institucijama, pravobraniteljicama, itd. Neke od dosadašnjih završnih aktivnosti kolegija su održavanje predavanja i radionica u školama, snimanje radio emisija, organiziranje izložbe, provedba kviza znanja i drugo.

DKU (Društveno korisno učenje)

Učenje zalaganjem u zajednici ili društveno korisno učenje je obrazovno iskustvo u kojem studenti/ice aktivno sudjeluju u osmišljenoj i organiziranoj aktivnosti u zajednici koja odgovara na prepoznate potrebe te zajednice. Studenti/ice unapređuju ono što se uči na nastavi šireći prostor učenja i na zajednicu, te promiču i potiču daljnji razvoj osjećaja društvene odgovornosti pojedinca i brige za druge. Ova metoda omogućava intelektualno i društveno angažiranje studenata/ica kao i što studente/ice čini društveno odgovornijim građanima/kama. Ona potiče snažnu integraciju sveučilišta u lokalnu zajednicu povezujući svoje resurse, rad i istraživanja za konkretne potrebe te zajednice.

Studentima/icama omogućuje direktan angažman u lokalnoj zajednici i neposredan kontakt, te razvijanje specifičnih znanja i vještina koja stječu nudeći vlastita rješenja kao odgovore na postavljena pitanja/probleme utkana u sadržaj i nastavni plan kolegija.

Koja je razlika između praktičnog rada u nastavi, volontiranja i učenja zalaganjem u zajednici?

Praktičan rad u nastavi podrazumijeva da su studenti/ice primarni primatelji/ice i korisnici/ice informacija i znanja, te se u prvi plan postavlja profesionalni razvoj studenata/ica. Dakle, putem praktičnog rada u nastavi naglasak se stavlja na stjecanje novih znanja i vještina, ali kontekst zajednice i doprinosa zajednici je zanemaren. Volontiranje pak podrazumijeva da je zajednica ta koja je primarni korisnik, a ishodi učenja nisu povezani s nastavnim programom. Volonterske aktivnosti također u drugi plan stavljaju koncept učenja i profesionalni razvoj studenata/ica.

Učenje zalaganjem u zajednici ili društveno korisno učenje,  u odnosu na praktičan rad u nastavi i volontiranje, podrazumijeva recipročan odnos na relaciji student/ica – zajednica. Profesionalni i osobni razvoj studenata/ica i briga za zajednicu jednako su važni, a potrebe zajednice i adekvatna rješenja imaju isti značaj.

Zašto upisati kolegij "Rod, seksualnost, identiteti - od opresije do ravnopravnosti"?

Ovaj je kolegij dobro upisati iz nekoliko razloga.

Ovaj kolegij nudi ti priliku da produbiš svoje znanje, vještine i sposobnosti za djelovanje u zajednici, te priliku za osobni rast i profesionalni razvoj. 

Govorit će se o seksualnosti, što je zasigurno svima zanimljiva tema, ali ovdje ćeš imati priliku uistinu promišljati i propitivati seksualnost.

Iz interdisciplinarne pozicije ćeš secirati današnje kulturološke norme i normative, čime ćeš spoznati i razumjeti mnoge društvene datosti.

Osim predavanja u formi ex catedra, vođenih diskusija, čitanja i analize tekstova, imat ćeš priliku u organizacijama civilnog društva prakticirati ono što ste teorijski raspravljali/e na fakultetu i djelovati u zajednici na realnim društvenim problemima i potrebama.

Možda ćeš nešto što ti se činilo kao normalno samo po sebi, sada promišljati na potpuno drugačiji način, jer ćeš dobiti širi kontekst. Možda neka svoja stajališta promijeniš u potpunosti! A možda neke svoje teorijske pretpostavke dodatno znanstveno potvrdiš.

U svakom slučaju, ovaj ti kolegij nudi priliku da izgradiš ne samo svoje znanje, već i stavove, vještine i sposobnosti o pitanjima koja „pale“ društvenjake i humaniste već desetljećima! Imat ćeš priliku raditi na problematikama koje su u povijesti označile velike društvene promjene i dovele do izgradnje suvremenog svijeta u kojem danas živimo. A sve to uz mogućnost da uistinu i djeluješ kroz rad u udrugama, čineći nešto konkretno za lokalnu zajednicu.

Zato, prijavi se na kolegij i vidimo se najesen!

Informacije o upisu mogu se pronaći na službenim stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci početkom listopada svake akademske godine te na društvenim mrežama svih spomenutih udruga

YouTube kanal projekta “Humano obrazovanje – odgovorno društvo” 

Scroll to Top