Suzbijanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava LGBTI osoba

Program Suzbijanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava LGBTI osoba ima za cilj ukinuti/suzbiti diskriminaciju i nasilje nad LGBTIQ+ osobama u različitim područjima života: pri zapošljavanju i na radnom mjestu, tijekom školovanja, u obitelji, u pristupu uslugama, itd. te pružiti zaštitu i unaprijediti stanje prava LGBTI osoba.

Program uključuje informiranje, senzibiliziranje i educiranje različitih profila stručnjaka i stručnjakinja (nastavnika/ica, psihologa/ginja, policije…), poslodavaca i drugih zainteresiranih te pružanje informacija kroz izdavanje publikacija kao npr. Smjernice za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama, Jogjakartska načela ili Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu.

Informiranje javnosti LORI provodi i organiziranjem kampanja, tribina ili drugih javnih događanja putem kojih nastoji podići razinu svjesnosti javnosti o važnosti ovih tema te senzibilizirati javnost za veće razumijevanje i prihvaćanje LGBTIQ+ osoba, uz smanjenje predrasuda i stereotipa.

IDAHOBIT - zastava duginih boja na Gradskoj vijećnici; foto: Tanja Kanazir

Redovito se prati stanje ljudskih prava LGBTI osoba u Hrvatskoj i izrađuju godišnji izvještaji za različite domaće i međunarodne institucije. Važan dio programa je i zagovaranje javnih politika u svrhu društvenih kao i kontinuirano reagiranje na govor i zločine iz mržnje. Za LGBTIQ+ osobe osigurana je i besplatna pravna podrška.

Neke od aktivnosti ovog programa realiziraju se kroz projekte poput LGBTIQ+ Work Equality Alliance, Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost ili Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo.

U sklopu programa LORI obilježava i važne međunarodne dane vezane uz ljudska prava, a poseban naglasak stavlja se na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije i interfobije – IDAHOBIT.

Iako se program fokusira na suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBTIQ+ osobama, on uključuje i borbu protiv seksizma, mizoginije, rasizma, fašizma te aktivnosti usmjerene na zaštitu prava žena i reproduktivna prava.

Foto: Mirko Žorž - Hod za slobodu 2019
Scroll to Top