Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/icama seksualnih i rodnih manjina

,
S ciljem potpunijeg ostvarivanja prava na zdravlje i osiguranja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ 2008. godine provodi projekt „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada
Scroll to Top