Marina Milivojević

psihologinja

 

Ostale informacije

Iskustvo u savjetovanju/psihoterapiji: DA

Primarna područja rada: klinička i zdravstvena psihologija, socijalne službe, savjetovanje i psihoterapija

Iskustvo u radu s LGBTIQ osobama: DA

Završena edukacija: Petogodišnja edukacija iz Gestalt psihoterapije

Dodatne edukacije/vještine:
– Rano otkrivanje emocionalnih teškoća, rizika pojave poremećaja u ponašanju i suicidalnog rizika djece i mladih
– Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece te pružanja pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta
– Izazovi rada s djecom i mladima s udruženim smetnjama
– Razni drugi seminari iz područja savjetovanja i psihoterapije; rad sa asocijativnim materijalima, psihosomatika i tjelesni procesi, rad na snovima, itd.

Kontakt:

Adresa

Zadar
23000

Kontakt

E-mail:

Mob.

Scroll to Top