Korisni resursi o LGBTIQ+ temama

U sklopu projekta „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost“, financiranog od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova, izrađeni su digitalni resursi za škole, organizacije i mlade.

Resursi za škole i organizacije

Korisni materijali u digitalnom obliku namijenjeni su školama i organizacijama za dodatno informiranje o raznim LGBTIQ+ temama i za samostalno provođenje aktivnosti. Materijali mogu poslužiti za provedbu edukativnih aktivnosti usmjerenih smanjenju homofobije, bifobije, transfobije i nasilja nad LGBTIQ djecom i mladima u sustavu obrazovanja.

Resursi za LGBTIQ+ mlade

Također, kreirani su materijali za LGBTIQ+ mlade, te sve zainteresirane mlade osobe koje žele naučiti više o LGBTIQ+ terminologiji, te se dodatno informirati i osnažiti. Resursi mogu pomoći i kao vid podrške oko teme transrodnost i/ili pri organizaciji javnih događaja u području ljudskih prava.

Scroll to Top