LGBTI+ organizacije i inicijative u Hrvatskoj

Ovdje možete pronaći popis udruga, organizacija i inicijativa u Hrvatskoj čije je područje djelovanja vezano za LGBTIQ+ teme i za rad s LGBTIQ+ osobama, te njihov kratak opis i kontakt.

Slobodno nam se javite ako imate nove informacije i/ili preporuke za listu. 😊

DOMINO ZAGREB

Udruga djeluje u područjima kulture na lokalnoj i međunarodnoj sceni. Za cilj ima propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama.
E-mail:

DUGINE OBITELJI

Udruga se zalaže za obiteljska i roditeljska prava LGBTIQ osoba, potpora i podrška LGBTIQ roditeljima i njihovoj djeci, te roditeljima LGBTIQ osoba – informiranjem, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene, kao i poticanjem svih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i sudjelovanje u promjenama.
E-mail: info.dugineobitelji.@gmail.com

HOUSE OF FLAMINGO

Queer umjetnički kolektiv djeluje na zagrebačkoj nezavisnoj kulturnoj sceni kao platforma za razvoj i vidljivost drag kulture, te osnažuje zajednicu u Zagrebu, ali i šire.
E-mail: 

KolekTIRV

Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, interspolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba s ciljem osnaživanja TIRV zajednice kroz povećanje vidljivosti TIRV tematike i zajednice, kao i promicanje i zaštitu prava TIRV osoba. Do 2021. udruga je djelovala pod imenom Trans Aid.
E-mail:

LEZBOR

Prvi mješoviti ženski, lezbijsko feministički zbor u regiji koji je nastao 2005. godine.
E-mail: 

LGBTIQ INICIJATIVA FILOZOFSKOG FAKULTETA ZAGREB – AUT

Inicijativa, kao dio Kluba studenata Filozofskog fakulteta (KSFF), koja djeluje u području promicanja prava i vidljivosti LGBTIQ studenata i studentica. Aktivnosti uključuju pomaganje LGBTIQ studentima/icama u ostvarivanju prava, kao i edukacije o ljudskim pravima, organizaciju tribina, skupova, seminara, predavanja i radionica.
E-mail:

PONOSNI ZAGREB

Inicijativa okuplja neformalnu grupu LGBTIQ+ aktivistkinja i aktivista uz podršku organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava (LGBTIQ+ osoba).
E-mail:

PROSTOR RODNE I MEDIJSKE KULTURE – K-ZONA

Udruga doprinosi izgradnji ravnopravnog društva kroz osiguravanje prostora afirmacije, informiranje, osnaživanje, edukaciju i umrežavanje žena, mladih, LGBTIQ osoba te organizacija civilnog društva kao i svih onih koje svojim radom doprinose stvaranju društva rodne ravnopravnosti.
E-mail:

UDRUGA ISKORAK

Udruga se zalaže protiv svih oblika diskriminacije i stigmatizacije seksualnih i rodnih manjina kao i za  njihovu participaciju u društvu kao jednakopravnih građana i građanki Republike Hrvatske. Jedni od pionira u borbi za prava LGBT osoba u Hrvatskoj. Neke od aktivnosti: Testiranje na HIV, psihološko savjetovanje, pravni savjet i edukacije.
E-mail:

ZAGREB PRIDE

Queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.
E-mail: 

ZA PRAVO LGBTIQA+ OSOBA (ZA-Pravo)

Studentsko-nastavnička udruga koja okuplja nastavnike/ice i studente/ice Pravnog fakulteta u Zagrebu koji zajednički stvaraju sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za studente/ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet.
E-mail:  

QSPORT

Društvo sportske rekreacije namijenjeno podršci LGBTIQ sportaša, rekreativaca i sportskih entuzijasta te razvoju LGBTIQ sporta u Hrvatskoj i regiji.
E-mail: 

LEZBIJSKA ORGANIZACIJA RIJEKA „LORI“

Udruga s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti za prihvaćanje LGBTIQ+ osoba, uklanjanja predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja, promicanja rodne ravnopravnosti, vrijednosti tolerancije, pluralizma i stvarne jednakosti pred zakonom te osnaživanja zajednice.
E-mail:

UDRUGA MLADIH V.U.K

Najstarija je varaždinska udruga mladih, a bavi se razvijanjem programa i festivala usmjerenih na mlade, međunarodnu suradnju i nezavisnu kulturu. Razvijaju i održavaju neke aktivnosti usmjerene i LGBTIQ mladima.
E-mail:

LGBT CENTAR SPLIT

Društveno-kulturni centar lokalne LGBTIQ zajednice, a smješten je u staroj gradskoj jezgri Splita. Prostorijama LGBT centra Split upravlja Platforma LGBT centra Split, koja djeluje na vrijednostima inkluzivnosti, tolerancije, nenasilja, antifašizma i querfeminizma.
E-mail: 

SPLIT PRIDE

Organizacija Povorke ponosa u Splitu.
E-mail:

QUEERANARCHIVE

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture koji djeluje od 2010. godine. U vrijeme normalizacije LGBT zajednice i retradicionalizacije društva bavi se partikularnostima queer kulture.
E-mail:

CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ

Ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo, pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira kod predstavnica i predstavnika javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva. Organizatorice su i LGBT festivala “Homo, fešta!”.
E-mail:

PROCES

Udruga čiji su ciljevi promocija, razvijanje i unapređenje queer umjetnosti i kulture te promicanja prava LGBTIQ+ osoba, razvijanje javnog diskursa o LGBTIQ+ zajednici, te o queer kulturi, promicanje prava i vidljivosti LGBTIQ+ osoba, razvoj i zaštita ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture nenasilja i ravnopravnosti u društvu, suzbijanje i uklanjanje lezbo/homo/bi/transfobije u društvu kao i seksizma, mizoginije i drugih društvenih pojava koje doprinose nejednakosti, ukidanje diskriminacije na osnovi spola/roda, seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja, promicanje vrijednosti tolerancije, mira, nenasilja, pravednosti, demokratskog i civilnog društva te samoosnaživanje i povećanje informiranosti zajednice.
E-mail:

UDRUGA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA BONSAI

Udruga koja djeluje u smjeru promicanja aktivne građanske participacije kroz volonterstvo, edukaciju, kreativni razvoj i rad za opće dobro. Neke od aktivnosti udruge usmjerene su radu s LGBTIQ osobama.
E-mail:

Scroll to Top