Pružanje primjerene podrške LGBTIQ mladima u školama

Svaka mlada osoba ima pravo na obrazovanje bez straha od osude, nasilja i diskriminacije. Sigurno školsko okuženje važan je temelj za psihosocijalni i profesionalni razvoj učenika/ica stoga bi svi relevantni akteri u području obrazovanja trebali biti aktivno uključeni u osiguravanje inkluzivnog i antidiskriminatornog odgojno-obrazovnog sistema.

Nacionalne politike i programi u Hrvatskoj prepoznaju važnost zaštite mladih od zlostavljanja i važnost sigurne školske okoline, no ono što nedostaje su konkretni programi i smjernice koje se direktno odnose na zaštitu LGBTI mladih te na suzbijanje homo/bi/transfobije u školama. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje, institucije koje provode politike obrazovanja, trebaju prema direktivama Europske unije, Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe poduzeti sve dostupne mjere po pitanju integracije sadržaja vezanih za suzbijanje diskriminacije i nasilja u školama, te donijeti strategije koje se odnose na suzbijanje nasilja, zlostavljanja, socijalne isključenosti i drugih oblika diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili rodnog izražavanja. 

Škole, ravnatelji/ice, nastavnici/ice i stručni/e suradnici/ice dužni su zaustaviti i spriječiti svaki oblik nasilja, a izuzetno je važno da iste te oblike prepoznaju, da na njih reagiraju, te kroz školske sadržaje i aktivnosti djeluju preventivno. U kreiranju sigurne školske klime potrebna je uključenost i suradnja svih odgojno-obrazovnih stručnjaka/inja, a bitan doprinos svakako imaju i učenici/ice te roditelji.

U neposrednom radu s učenicima/icama pri smanjenju homo/bi/transfobije u školama važnu ulogu imaju nastavnici/ice, kao i stručni/e suradnici/ice. Unatoč tome što od strane Ministarstva ne postoje propisani programi i inicijative kojima bi se LGBTIQ teme integrirale u škole i odgojno-obrazovni sistem, nastavnici/ice i stručni/e suradnici/ice mogu samoinicijativno raditi na vlastitoj edukaciji o LGBTIQ temama, te potom primjenjivati stečeno znanje u nastavnom radu. Edukacija o terminologiji, ljudskim pravima LGBTI osoba, coming outu, oblicima homo/bi/transfobije i povezanim temama, omogućit će nastavnicima/cama da uspješno informiraju učenike/ce i pruže podršku LGBTIQ mladima. Za upoznavanje s LGBTIQ problematikom školsko osoblje se može obratiti organizacijama za ljudska prava LGBTI osoba i koristiti pomoć vanjskih stručnih osoba.

Nastavnici/ice su ključni posrednici/ice u smanjenju tabua vezanog za LGBTIQ sadržaje u školama. Primjerice, temu vezanu uz identitet, položaj i ljudska prava LGBTI osoba oni mogu obraditi u nekoliko predmeta poput etike, sociologije, povijesti, građanskog odgoja i slično, dok se na satovima glazbenog, hrvatskog, engleskog ili nekog drugog jezika mogu spomenuti relevantne LGBTIQ ličnosti ili njihovo djelovanje i doprinos u kontekstu kulture, književnosti i umjetnosti. Pored razgovora i uključivanja LGBTIQ tema u nastavni sadržaj, nastavnici/ice mogu provoditi radionice unutar kojih će obraditi ove teme uz vježbanje socijalnih vještina i asertivne komunikacije. Mogu se organizirati razne aktivnosti unutar nastave koje će uključiti sve učenike/ce i kod njih potaknuti kritičko mišljenje, diskusiju o ljudskim pravima, vršnjačkom nasilju i zlostavljanju te će doprinijeti preispitivanju vlastitih predrasuda i stereotipa koji se odnose na njihove LGBTI vršnjake/inje.

Pri osiguravanju nediskriminirajućeg i afirmativnog okruženja potrebno je da nastavno osoblje zna prepoznati pogrdni govor, govor iz mržnje i nasilje među mladima koje se temelji na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i/ili rodnom izražavanju te da primjereno i pravovremeno reagira. Važno je da nastavnike/ce LGBTI mladi prepoznaju kao osobe kojima se mogu obratiti za pomoć, savjet ili podršku. Kako bi se to ostvarilo potrebno je da nastavnici/ce razviju odnos povjerenja sa svojim učenicima/cama, da i sami osvijeste eventualne vlastite predrasude te da razumiju značaj i osjetljivost comingouta, prijavljivanja nasilja i sl. (SMJERNICE za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školamaPriručnik za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice, LORI, 2016.).

Kako bi se zaštitila prava i dobrobit LGBTI učenika/ica nužno je raditi na stvaranju prihvaćajućeg školskog okruženja u kojem mladi mogu otvoreno govoriti o sebi kao LGBTI osobi. Odgojno-obrazovni djelatnici/ice trebali/e bi koristiti primjeren i afirmativan pristup temeljen na kvalitetnom poznavanju LGBTIQ tema i problema s kojima se LGBTI mladi susreću. U stvaranju osjećaja pozitivnog školskog okruženja za LGBTI učenike/ice posebno se učinkovitim pokazuju Gej-strejt udruženja (engl. Gay-straight alliance) što je naziv za učeničke ili studentske organizacije koje se mogu pokrenuti unutar škola ili fakulteta. Formiranjem GSA od strane učenika/ica unutar škola doprinosi se vidljivosti različitih identiteta, osjećaju sigurnosti i pripadnosti LGBTI učenika/ica, kao i afirmativnoj školskoj atmosferi. Mnoge škole diljem SAD-a i Europe podržavaju organiziranje ovakvih udruženja i sustavno rade na implementaciji LGBTIQ sadržaja u sve školske programe. Primjeri u našim školama pokazuju da učenici/ice LGBTIQ temu uključuju u djelovanje Vijeća učenika, u rad različitih školskih grupa ili kroz organiziranje drugih učeničkih aktivnosti. Učenici/ice mogu doprinijeti razvijanju pozitivne školske klime i povećanju prihvaćenosti LGBTIQ mladih u školama kroz obrađivanje LGBTIQ teme u aktivnostima organiziranim za obilježavanje specifičnih događaja poput Međunarodnog dana ljudskih prava ili Međunarodnog dana tolerancije. Škole bi ovakav angažman učenika/ica trebale poticati i osigurati im potrebnu podršku.

U okruženju u kojem se radi na vidljivosti ove problematika, mlade LGBTI osobe moći će prepoznati friendly nastavnika/icu ili stručnu osobu te će se lakše ohrabriti na razgovor ili traženje pomoći. Primjerice, psiholog/inja ili pedagog/inja koja u svome uredu na vidljivo mjesto stavi zastavicu duginih boja učenicima/icama će dati do znanja da mu/joj se mogu povjeriti. U školama se mogu postaviti letci i knjižice s informacijama o SOS linijama pomoći, udrugama koje se bave LGBTIQ pitanjima ili stručnim osobama koje rade s LGBTI populacijom. Njima se LGBTI učenici/ce mogu obratiti za sve informacije, savjete, odnosno stručnu i kvalitetnu pomoć.

Škola mora za svakog učenika i učenicu postati sigurno okruženje, koje im, neovisno o njihovim različitostima, omogućuje puni psihosocijalni razvoj i ostvarenje njihova potencijala. U ostvarenju ovog cilja neophodno je prepoznati ključne probleme i izazove s kojima se susreću LGBTI mladi te na temelju toga poduzeti odgovarajuće mjere za pružanje pomoći i uklanjanje tih izazova na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava.

UČINIMO OBRAZOVANJE SIGURNIM I UKLJUČIVIM!

Tekst je nastao u sklopu #LORIIDAHOBIT2020 kampanje s ciljem informiranja javnosti o položaju LGBTI mladih u odgojno-obrazovnom sustavu u Hrvatskoj i važnosti edukacije o LGBTIQ temama u školama. Kampanja uključuje niz video svjedočanstava LGBTI mladih koji govore o svojim iskustvima tijekom školovanja te informativne članke o problematici homofobije, bifobije i transfobije u obrazovanju. Kampanju u sklopu svoje stručne prakse kreiraju studentice druge godine diplomskog studija pedagogije FFRi-a, Antonela Pribanić i Tea Staničić, u suradnji s mentoricama iz udruge LORI.

Scroll to Top