CommonPoint - Inovativni pristupi u osposobljavanju pružatelja usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu potporu LGBTQI osoba

, ,
Projekt Common Point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba traje od 1. listopada 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Kroz razmjenu dobrih praksi na europskoj razini, cilj projekta je razvijati inovativne materijale široke
U sklopu projekta Common point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije Háttér Társaság, Single Step Foundation, Prague Pride i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ kreirale su e-platformu s ciljem stvaranja inovativnog i lako dostupnog materijala za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog
U sklopu projekta Common point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije Háttér Társaság, Single Step Foundation, Prague Pride i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ izdale su Priručnik za trenere/ice istoimenog naziva, a s ciljem stvaranja inovativnog i lako dostupnog materijala
U sklopu projekta Common point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije iz četiri europske zemlje (Háttér Társaság iz Mađarske, Single Step Foundation iz Bugarske, Prague Pride iz Češke i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“) rade na stvaranju inovativnog i lako dostupnog
Scroll to Top