Video edukacije o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja

U sklopu projekta Common point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije iz četiri europske zemlje (Háttér Társaság iz Mađarske, Single Step Foundation iz Bugarske, Prague Pride iz Češke i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“) rade na stvaranju inovativnog i lako dostupnog materijala za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi poboljšala usluga kvalitete rada s LGBTIQ+ osobama.

Tako smo prošle godine kroz ovaj projekt uspješno održale petodnevni trening o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja, a sada predstavljamo seriju edukativnih videa o raznim LGBTIQ+ temamaKroz šest kratkih video edukacija (trajanja od 10 do 24 minute), namjera je povećati znanje i vještine stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje (ponajviše školskih savjetnika/ica, operatera/ki linija u kriznim situacijama, socijalnih radnika/ica i kliničkih psihologa/ginja) o LGBTIQ+ temama. Videa su na engleskom jeziku, uz titlove na hrvatskom, češkom, mađarskom, bugarskom i engleskom, a obuhvaćaju teme poput: LGBTIQ terminologija i temeljni koncepti, coming out, specifičnosti rada s LGBTIQ+ osobama, izazovi s kojima se suočavaju transrodne i rodno varijantne osobe, homofobija/bifobija/transfobija/interfobija, iskustva nasilja i diskriminacije LGBTI osoba itd.

Edukativna videa bit će i dio online treninga (za ranije navedene ciljne skupine, u trajanju od 16 sati) na e-platformi koja je u fazi dovršavanja, te će biti promovirana uskoro.

Za kraj, želimo se zahvaliti svim osobama koje su doprinijele u kreiranju videa, ulažući svoje vrijeme, znanje, ali i puno ljubavi, strpljenja – bez svih vas ovo ne bi bilo moguće, hvala vam do neba! I dakako, udruga K-zona, hvala puuno na snimanju (i strpljenju, i idejama :))

Nastavljamo zajedno s unapređenjem usluga za LGBTIQ+ osobe, hrabro i odlučno!

Videa su nastala u sklopu Erasmus+ projekta “CommonPoint – Inovativni pristupi u osposobljavanju pružatelja usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu potporu LGBTQI osoba“. Projekt provodi udruga Hatter Tarsasag (Mađarska), a partnerske organizacije su Prague Pride (Češka), Single Step Foundation (Bugarska) i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“  (Hrvatska).

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top