Za LGBTIQ+ mlade

Rad s mladima važan je fokus udruge LORI, a uključuje edukacije, pružanje podrške, osnaživanje i jačanje kapaciteta mladih LGBTIQ+ osoba za društveno djelovanje.

Mladi se mogu uključiti u aktivnosti i projekte udruge LORI i to kao sudionici/ice u aktivnostima i korisnici/ice usluga ili se mogu aktivno uključiti u organizaciju i provedbu različitih događaja. Primjerice, tu su provedbe kampanja (npr. #LORIIDAHOBIT2020 kampanja), uključivanje u razna društvena i kulturna događanja poput festivala Smoqua, Europski tjedan testiranja, gostovanja na tribinama i drugim događanjima, a mogu i samostalno organizirati javne akcije. Na taj se način osnažuju za rad u području zaštite ljudskih prava LGBTI osoba, povezuju i grade nova savezništva.

LGBTIQ+ mladi i obrazovanje

LORI se od 2012. godine bavi suzbijanjem homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja, kontinuirano provodi predavanja i radionice o LGBTIQ+ temama s učenicima i učenicama srednjih škola, te osigurava podršku za LGBTIQ+ učenike i učenice. Uz predavanja o LGBTIQ+ temama, LORI je izdala nekoliko publikacija za mlade na temu suzbijanja vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama, te kontinuirano zagovara promjene u obrazovanom sustavu s ciljem uključivanja i zaštite prava LGBTI mladih.

Također, organiziramo Žive knjižnice u školama, održavamo predavanja na različitim odsjecima na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Odsjek za pedagogiju, Odsjek za psihologiju, Odsjek za kulturalne studije), te provodimo stručne prakse za mlade. Važan dio rada s mladima u području obrazovanja obuhvaća i provođenje istraživanja koja su važan pokazatelj smjera za unaprijeđene sustava. U 2021. godini provedeno je istraživanje “Iskustva i potrebe mladih LGBTIQ osoba u Hrvatskoj” koje je obuhvatilo 373 mladih LGBTIQ osoba u dobi između 15 i 30 godina, a koje su iz svoje perspektive i iskustva ukazali na zastupljenost LGBTIQ+ tema, doživljenog nasilja zbog LGBTIQ+ identiteta, te kakva je vrsta podrške potrebna tijekom obrazovanja.

Tijekom 2022. godine, kao dio projekta „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost“, financiranog od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova, izrađena je posebna stranica s digitalnim resursima koji mladi mogu koristiti za informiranje i osnaživanje.

Politika zaštite djece

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ se zalaže za poštivanje i promicanje prava djece, djelovanje u njihovom najboljem interesu, njihovu sigurnost i zaštitu od svih oblika zlostavljanja i ozljeđivanja.

Scroll to Top