Programi

Podrška i osnaživanje LGBTIQ+ zajednice

Pružanje podrške, informiranje i osnaživanje LGBTIQ+ zajednice jedan je od glavnih ciljeva udruge LORI. Važnost rada u ovom području prepoznajemo od samog osnutka te smo u tu svrhu provele niz aktivnosti, projekata i kampanja.

Program je podijeljen na dva područja:

Redovito organiziramo razne društvene sadržaje koja imaju za cilj osnažiti i povezati zajednicu u sigurnom i podržavajućem prostoru: Queer-UP! Party, Queer šetnje, Queer karaoke, projekcije filmova, edukativne i kreativne radionice, itd.

Psihosocijalna podrška

Cilj aktivnosti je osiguranje psihosocijalnih usluga za LGBTIQ+ osobe te povećanje osnaženosti i poboljšanje mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba. Podrška uključuje i besplatnu pravnu podršku, kao i brzo i anonimno testiranje na HIV i sifilis u okviru Europskog tjedna testiranja. Također, psihosocijalna podrška je usmjerena na informiranje i senzibiliziranje stručnih osoba o specifičnostima pristupa pružanja usluga LGBTIQ+ osobama u području mentalnog zdravlja.

 

Psihosocijalna podrška uključuje:

Suzbijanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava LGBTI osoba

Program ima za cilj ukinuti/suzbiti diskriminaciju i nasilje nad LGBTIQ+ osobama u različitim područjima života: pri zapošljavanju i na radnom mjestu, tijekom školovanja, u obitelji, u pristupu uslugama itd. te pružiti zaštitu i unaprijediti stanje prava LGBTI osoba. Program uključuje informiranje, senzibiliziranje i educiranje različitih profila stručnjaka i stručnjakinja (nastavnika/ica, psihologa/ginja, policije…), poslodavaca i drugih zainteresiranih te pružanje informacija kroz izdavanje publikacija kao npr. Smjernice za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama, Jogjakartska načela ili Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu. Informiranje javnosti LORI provodi i organiziranjem kampanja, tribina ili drugih javnih događanja putem kojih nastoji podići razinu svjesnosti javnosti o važnosti ovih tema te senzibilizirati javnost za veće razumijevanje i prihvaćanje LGBTIQ+ osoba, uz smanjenje predrasuda i stereotipa.

Redovito se prati stanje ljudskih prava LGBTI osoba u Hrvatskoj i izrađuju godišnji izvještaji za različite domaće i međunarodne institucije. Važan dio programa je i zagovaranje javnih politika u svrhu društvenih kao i kontinuirano reagiranje na govor i zločine iz mržnje. Za LGBTIQ+ osobe osigurana je i besplatna pravna podrška.

Neke od aktivnosti ovog programa realiziraju se kroz projekte poput LGBTIQ+ Work Equality Alliance, Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost ili Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo.

U sklopu programa LORI obilježava i važne međunarodne dane vezane uz ljudska prava, a poseban naglasak stavlja se na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije i interfobije – IDAHOBIT.

Iako se program fokusira na suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBTIQ+ osobama, on uključuje i borbu protiv seksizma, mizoginije, rasizma, fašizma te aktivnosti usmjerene na zaštitu prava žena i reproduktivna prava.

Suzbijanje homofobije, bifobije i transfobije u sustavu obrazovanja

Spolna orijentacija i/ili rodni identitet osnova su diskriminacije, društvene stigmatizacije i marginalizacije na brojnim područjima pa tako i u sustavu obrazovanja. U hrvatskim školama vidljivi su različiti oblici homofobije, bifobije i transfobije uz zabrinjavajuću prisutnost vršnjačkog nasilja i zlostavljanja na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Nasilničko ponašanje ostavlja neposredne, ali i dugoročne posljedice na psihosocijalno zdravlje mladih ljudi koji su ga proživjeli, kao i na njihov uspjeh u školovanju te osobni i profesionalni život. Nasilju nad LGBTIQ+ mladima treba pristupiti kao kompleksnom društvenom problemu, kojeg se može riješiti strateškim pristupom te preuzimanjem odgovornosti svih društvenih i institucionalnih aktera koji u konačnici mogu doprinijeti stvaranju održivog, prihvaćenog i učinkovitog načina nošenja države i društva s prepoznatim problemom.

Osnovni cilj ovog programa udruge LORI je smanjenje homofobije, bifobije i transfobije te vršnjačkog zlostavljanja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja u sustavu obrazovanja, kao i zaštita ljudskih prava te pružanje podrške LGBTIQ+ mladima. Program se provodi od 2012. godine, kroz provedbu različitih projekata i aktivnosti, a neke od glavnih aktivnosti koje se provode u okviru programa su:

Edukacije o LGBTIQ temama i rodnoj ravnopravnosti

Udruga LORI od 2001. godine ima razvijen edukativni rad u domeni LGBTI ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i povezanih tema, a ovaj je program usmjeren predstavnicima i predstavnicama institucija za suzbijanje diskriminacije i ministarstava, poslodavcima, policijskim službenicima i službenicama, te različitim stručnjacima i stručnjakinjama u području zdravlja, obrazovanja i civilnog sektora.  Način obrade tema može uključivati grupni rad ili individualni pristup, ovisno o potrebama sudionika i sudionica uz provođenje radionica, predavanja i vježbi kao važnog djela iskustvenog oblika učenja. Aktivnosti programa obuhvaćaju održavanje edukacija, seminara i treninga, provođenje predavanja na fakultetima, mentoriranje studenata i studentica,  te kreiranje edukativnih materijala poput udžbenika, publikacija i brošura.

Udruga LORI je do sada održala niz edukacija, treninga, radionica i predavanja poput edukacije policijskih službenika o zločinima iz mržnja protiv LGBTIQ  osoba, treninga o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja, radionice o ravnopravnosti spolova za zaposlenike/ice i volontere/ke Gradskog društva Crvenog križa Biograd na moru, te predavanja u sklopu sveučilišnog kolegija Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“.

Ciljevi programa:

Queer i feministička kultura

Kako je promocija queer i feminističke kulture među strateškim ciljevima LORI, jedan od ključnih programa udruge upravo je i Queer i feministička kultura.

Naime, od svojih početaka LORI djeluje s namjerom približavanja queer i feminističke kulture (prije svega) lokalnoj zajednici, kako široj, u smislu informiranja javnosti, tako i samoj LGBTIQ+ zajednici s ciljem osnaživanja.

O problematici (ne)vidljivosti i marginaliziranosti queer i feminističke kulture u Hrvatskoj, kao i o šarolikim kulturnim sadržajima kojima je kroz vrijeme LORI približavala široj javnosti koncepte queera i feminizma, te suradnjama u ovom području, može se vidjeti ovdje.

Važno je napomenuti da u sklopu ovog programa LORI organizira kulturna i umjetnička događanja od ranih 2000-tih do danas. Organizaciju provodi samostalno i/ili u suradnji s drugim udrugama, institucijama kao i istaknutim umjetnicima/icama, kako iz Hrvatske, tako i iz cijelog svijeta.

Neki od sadržaja kojima LORI upoznaje javnost s queer i feminističkom kulturom su: izložbe, kazališne predstave, književne večeri, filmske projekcije, te Festival queer i feminističke kulture Smoqua.

Više o Smoqui, njenoj povijesti i dosadašnjim izdanjima festivala može se naći ovdje.

Scroll to Top