O LORI

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ osnovana je 19. listopada 2000. godine. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje LGBTIQ+ osoba, uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja, promicanje rodne ravnopravnosti, vrijednosti tolerancije, pluralizma i stvarne jednakosti pred zakonom te osnaživanje zajednice.

Aktivnosti udruge LORI usmjerene su na:

Naša vizija

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ vjeruje u pravo svake osobe da kreira i prilagodi svoj identitet u skladu sa svojom različitošću vodeći se isključivo individualnom seksualnošću i rodnošću, a ne zadanim heteronormativnim pravilima i binarnim sistemom, pri tome uživajući sva prava koja joj pripadaju. Vizija LORI je osiguravanje demokratskog civilnog društva u kojem osobe nisu diskriminirane na temelju seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja, u kojem dominiraju vrijednosti nenasilja, jednakosti i prihvaćanja različitosti i koje promiče slobodu življenja i izražavanja njihove seksualne i rodne individualnosti.

Naša misija

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ se zalaže za jednakopravnost, zajedništvo i socijalnu pravde među ljudima. Djeluje prvenstveno s ciljem suzbijanja i uklanjanja homofobije, bifobije i transfobije u svim oblicima, ali i ukidanja seksizma, mizoginije, ksenofobije, rasizma i drugih društvenih pojava koje uzrokuju i podupiru nejednakost i nasilje u društvu.

Izvršne koordinatorice:

Suradnje

LORI u provođenju projekata i aktivnosti surađuje s brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama kao i institucijama koje djeluju u području zaštite ljudskih prava. LORI je članica Mreže lezbijskih organizacija i aktivistkinja s područja bivše Jugoslavije, ILGA-e (International Lesbian and Gay Association), IGLYO-a (International gay, lesbian, transgender youth organization), Ženske mreže Hrvatske,  GOOD Inicijative, Kvir mreže Hrvatske i  EL*C – EuroCentralAsian Lesbian* Community.

Scroll to Top