Edukacije koje provodi LORI

Dugogodišnjim djelovanjem u području ljudskih prava, udruga LORI je prepoznala važnost educiranja i informiranja šire javnosti o LGBTIQ+ temama s namjerom stvaranja sigurnijeg i uključivijeg okruženja za sve. 

Društvena stigma prema LGBTIQ+ osobama često proizlazi iz neznanja, a ono može dovesti do produbljivanja stereotipa, širenja predrasuda te, nažalost, nekada do diskriminacije i nasilja.

Upravo je iz tog razloga LORI izrazito angažirana u provođenju edukacija koje pokrivaju širi spektar LGBTIQ+ tema i nude dublji uvid u problematiku.

Koje teme obrađujemo

Uključuje definiranje i razumijevanje osnovnih pojmova kao što su spolni identitet, rodni identitet, rodno izražavanje, seksualna (spolna) orijentacija.

Uključuje upoznavanje s kontekstom ljudskih prava, zakonskim okvirom i diskriminacijom  na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili izražavanja, upoznavanje s vrstama nasilja, razumijevanje pogrdnog govora kao vrstu nasilja, razumijevanje govora mržnje te zločina iz mržnje, razmatranje posljedica nasilja za LGBTIQ+ osobe.

Uključuje upoznavanje s procesom i kompleksnostima otkrivanja seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Uključuje upoznavanje i razumijevanje teme transrodnosti te šire problematike s kojom se susreću osobe čiji je rodni identitet različit od spola pripisanog pri rođenju. Tema obuhvaća i informiranje o terminologiji i korištenju afirmativnog jezika.

Uključuje objašnjenje šireg društvenog konteksta unutar kojeg se kreiraju negativni stavovi, averzija, iracionalan strah, mržnja, predrasude ili diskriminacija prema lezbijkama, gej muškarcima, biseksualnim osobama, transrodnim osobama i interspolnim osobama.  Rastvaraju se okviri heteronormativnosti i kroz primjere otkrivaju različiti oblici homofobije, bifobije, transfobije i interfobije.

Uključuje osnovne informacije o rodnoj ravnopravnosti, o postojećim  rodnim stereotipima i predrasudama te ukazuje na različite, vidljive i one manje vidljive oblike diskriminacije. Također, uključuje teme rodno osjetljivog jezika i teme ženskih ljudskih prava.

Za koga su edukacije?

Edukacije koje LORI provodi namijenjene su različitim stručnjacima i stručnjakinjama, donositeljima/icama odluka, mladima te zapravo svima koji žele raditi na povećanju znanja i informiranosti o LGBTIQ+ temama te konceptu rodne ravnopravnosti.

Način obrade može uključivati grupni rad ili individualni pristup uz provođenje radionica, predavanja i vježbi kao važnog dijela iskustvenog oblika učenja, a duljina trajanja edukacija prilagođava se potrebama sudionika i sudionica. Sve edukacija i predavanja prate odgovarajući radni materijali, dokumenti i prezentacije.

Očekivanja dijela sudionika/ica jednog od seminara

Do sada je LORI održala edukacije:

ZA STRUČNJAKE/KINJE

Udruga ima iskustvo u provedbi jednodnevnih i višednevnih edukacija (od 2001.), treninga i seminara za razne stručnjake i stručnjakinje u području zdravlja, aktivizma, obrazovanja i drugih. Na dosadašnjim edukacijama sudjelovali/e su stručnjaci/kinje za mentalno zdravlje (u području psihologije, psihijatrije, socijalnog rada, kriznih linija itd.), aktivisti i aktivistkinje iz organizacija civilnoga društva, radijski i medijski djelatnici/ice te policijski službenici/ice.

ZA ŠKOLSKE DJELATNIKE/ICE

Udruga ima dugogodišnje iskustvo u provedbi jednodnevnih i višednevnih edukacija (od 2012. godine) specifično prilagođenih za osobe koje rade u osnovnim i srednjim školama, a vezano za smanjenje homofobije, bifobije, transfobije, te zaštitu mladih LGBTIQ+ osoba. Edukacije provodimo samostalno i u suradnji s domaćim i međunarodnim stručnjacima/kinjama u navedenom području. Na dosadašnjim edukacijama sudjelovalo je nastavno i stručno osoblje, te ravnatelji/ice osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske.

Neke od prethodnih edukacija možete pogledati ovdje:

2022. Seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“
2016. Seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju i uloga škole u suzbijanju homo/bi/transfobije“
2015. Seminar “„Problematika LGBT mladih, homo/bi/transfobično nasilje i preporuke za školske djelatnike/ice“

ZA POSLODAVCE

Za sve zainteresirane poslodavce u Hrvatskoj, Udruga provodi edukacije na različite teme u području kreiranja sigurnih i prihvaćajućih radnih okruženja za LGBTIQ+ osobe. Nudimo različite edukacije prilagođene razini predznanja te profilu zaposlenika/ica (upravljačke pozicije, osobe koje rade u području ljudskih resursa, zaposlenici/ice itd.). Na dosadašnjim edukacijama sudjelovali su poslodavci iz privatnog i javnog sektora. 

Tijekom 2023. godine, poslodavci se besplatno mogu uključiti u edukacijski program za unapređenje radnih uvjeta i organizacijske kulture poslodavaca koji se provodi u okviru projekta “Radnopravnost svima!”

ZA UČENIKE/ICE SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA

Udruga ima dugogodišnje iskustvo (od 2012. godine) u održavanju interaktivnih predavanja i radionica s mladima u osnovnim i srednjim školama u Rijeci i okolici. Edukativna predavanja imaju za cilj učenicima/icama pružiti informacije o LGBTIQ+ temama, o ljudskim pravima i nasilju prema LGBTIQ+ osobama i senzibilizirati ih za bolje prihvaćanje svojih LGBTIQ+ vršnjaka/kinja. Sadržaj je prilagođen učenicima/icama 7. i 8. razreda osnovnih škola te svih razreda srednjih škola.

ZA STUDENTE/ICE

Već dugi niz godina (od 2001.) LORI ostvaruje uspješnu suradnju s fakultetima Sveučilišta u Rijeci, gdje  održava predavanja o različitim LGBTIQ+ temama. Nadalje, u suradnji s Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i još dvije riječke udruge, LORI od 2019. godine sudjeluje u izvedbi kolegija “Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti” za studente i studentice Sveučilišta u Rijeci. Udruga ima višegodišnje mentorsko iskustvo u radu sa studenticama i studentima, a nudi i mogućnost studentske prakse i mentoriranja.

Ako ste zainteresirani/e za neke od edukacija koje LORI provodi, javite nam se na mail: . U dogovoru s vama možemo razraditi koncept koji je prilagođen vašim potrebama i mogućnostima, te zajedno možemo raditi na uključivijem i pravednijem društvu.

Scroll to Top