Uspješan seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“

U sklopu projekta „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost“ udruga LORI održala je od 25. do 27. ožujka 2022. godine seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju“ na kojem su sudjelovale dvadeset i dvije osobe iz područja obrazovanja.

Trodnevni je seminar bio namijenjen nastavnicima/icama, stručnim suradnicima/icama i ravnateljima/icama osnovnih i srednjih škola s područja cijele Hrvatske, a seminar je okupio zainteresirane iz raznih gradova i županija poput Osječko-baranjske, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, iz Grada Zagreba, Splita i Rijeke.

Kroz radionički i predavački okvir obrazovnim djelatnicima/icama se pružio širi uvid u problematiku homofobije i transfobije u sustavu obrazovanja u svrhu suzbijanja diskriminacije i nasilja nad LGBTI djecom i mladima. Obrazovni/e djelatnici/ice su u tri dana usvojili/e osnovne koncepte o LGBTIQ terminologiji, coming outu i važnosti podrške, dok su kroz kviz prošli/e osnovne informacije o pravima LGBTI osoba. Radom u grupama i interaktivnim vježbama nastavnici i nastavnice su radili/e na prepoznavanju homo/bi/transfobije i njezinim učincima, učinkovitim reakcijama i na kreiranju sigurnog školskog okruženja.

Nakon održanog seminara stekli/e su nova znanja i vještine za poučavanje o LGBTIQ temama i za rad s LGBTI mladima. Suradnja i međusobno umrežavanje će se nastaviti sa željom unapređenja položaja djece i LGBTI mladih u lokalnim sredinama i školama, a u prilog tome govori velika motiviranost koju su iskazali svi/e obrazovni/e djelatnici i djelatnice koji/e su sudjelovali/e na seminaru.

Seminar se održao u okviru projekta „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost“ kojeg provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ i partnerice Dugine obitelji i Norsensus Mediaforum (Norveška), u razdoblju od 1.1.2021. do 28.2.2023. godine. Projekt je podržan sa 129.600,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top