Edukacije o LGBTIQ temama i rodnoj ravnopravnosti

Udruga LORI od 2001. godine ima razvijen edukativni rad u području LGBTI ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i povezanih tema, a ovaj je programa usmjeren različitim stručnjacima i stručnjakinjama u području obrazovanja, zdravlja i civilnog sektora, kao i predstavnicima i predstavnicama institucija za suzbijanje diskriminacije i ministarstava, poslodavcima, policijskim službenicima i službenicama, te mladima.

Aktivnosti programa obuhvaćaju održavanje edukacija, seminara i treninga, provođenje predavanja na fakultetima, mentoriranje studenata i studentica u vidu stručnih praksi,  te kreiranje edukativnih materijala poput udžbenika, publikacija, brošura, e-platformi.

 

LORI i SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava na radionici za zaposlenike/ice i volontere/ke Gradskog društva u Biogradu na Moru u području rodne ravnopravnosti

Udruga LORI je do sada održala niz edukacija, treninga, radionica i predavanja poput edukacije policijskih službenika o zločinima iz mržnja protiv LGBTIQ  osoba, treninga o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja, radionice o ravnopravnosti spolova za zaposlenike/ice i volontere/ke Gradskog društva Crvenog križa Biograd na moru, te redovito provodi predavanja kao dio sveučilišnog kolegija „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“. Više o edukacijama koje LORI provodi ovdje.

Ciljevi programa:

Scroll to Top