Aktualni projekti

Stethoscope with rainbow ribbon

S margina u fokus – zdravstvene potrebe LBTQ žena (2023. - 2024.)

Projekt „S margina u fokus – zdravstvene potrebe LBTQ žena“ je usmjeren na borbu protiv diskriminacije i nejednakosti u zdravstvenom sektoru, posebno vezano za  LBTQ žene (lezbijke, biseksualne, transrodne i queer žene). Glavni cilj projekta je poboljšati dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga za lezbijke, biseksualne i transrodne žene.

Sigurnost i jednakost u školskim klupama (2023. - 2025.)

Opći cilj projekta „Sigurnost i jednakost u školskim klupama“  je unapređenje inkluzije, jednakosti i nediskriminacije u obrazovanju te osiguranje podrške za LGBTIQ+ mlade. Projekt provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u razdoblju od 1. studenog 2023. do 30. travnja 2025., a financiran je s iznosom od 55.727,59 € u okviru Programa Impact4values kojeg provode Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice i Solidarna – Zaklada za ljudska prava i solidarnost.

Mladi za ravnopravnost (2023.)

Projekt “Mladi za ravnopravnost” provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u razdoblju od 1. siječnja 2023. do kraja prosinca 2023. godine. Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja nad i među mladima na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta te osiguravanje podrške za LGBTI mlade. Ciljane skupine projekta su: mladi, LGBTI mladi i obrazovni/e djelatnici i djelatnice te stručno osoblje u školama

Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu (2022. – 2023.)

Projekt predstavlja nastavak dosadašnjeg rada u području smanjenja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika na radnom mjestu, kao i na promicanju pozitivnog i uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe.

Glasovi mladih za društvene promjene (2022. - 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta dviju organizacija civilnog društva (OCD-a) za rad s mladima, te je usmjeren unapređenju vještina i znanja LGBTI+ mladih. Suradnjom u ovom projektom mladi iz Hrvatske i Slovenije će provoditi zajedničke aktivnosti i raditi na podizanju svjesnosti o važnosti aktivnog djelovanja LGBTI+ mladih u lokalnoj zajednici.

Scroll to Top