Aktualni projekti

Mladi za ravnopravnost (2023.)

Projekt “Mladi za ravnopravnost” provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u razdoblju od 1. siječnja 2023. do kraja prosinca 2023. godine. Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja nad i među mladima na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta te osiguravanje podrške za LGBTI mlade. Ciljane skupine projekta su: mladi, LGBTI mladi i obrazovni/e djelatnici i djelatnice te stručno osoblje u školama

Dugin put (2022. – 2023.)

Projekt „Dugin put“ provodi udruga Bonsai iz Dubrovnika uz partnerice, Dugine obitelji iz Zagreba i Lezbijsku organizaciju Rijeka „LORI“ od 1. listopada 2022. do 1. lipnja 2023. godine. Ciljevi projekta: Jačanje kapaciteta LGBTIQ mladih u Dubrovniku za ostvarenje svojih građanskih i ljudskih prava i jačanje kompetencija stručnog osoblja (škole i udruge) i youthworkera o LGBTIQ temama te za podršku LGBTIQ mladima.

SPONA (2022. - 2023.)

Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“ i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ krajem srpnja 2022. započeo je s provedbom projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama.

Zdrave veze (2022. - 2023.)

Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE.

Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu (2022. – 2023.)

Projekt predstavlja nastavak dosadašnjeg rada u području smanjenja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika na radnom mjestu, kao i na promicanju pozitivnog i uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe.

Glasovi mladih za društvene promjene (2022. - 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta dviju organizacija civilnog društva (OCD-a) za rad s mladima, te je usmjeren unapređenju vještina i znanja LGBTI+ mladih. Suradnjom u ovom projektom mladi iz Hrvatske i Slovenije će provoditi zajedničke aktivnosti i raditi na podizanju svjesnosti o važnosti aktivnog djelovanja LGBTI+ mladih u lokalnoj zajednici.

Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Također, povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje te ih uključuje u rad organizacija civilnog društva.

Scroll to Top