Aktualni projekti

Mladi za LGBTIQ+ mlade (2023.)

Projekt „Mladi za LGBTIQ+ mlade“ provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i Norsensus Mediaforum (Norveška) u razdoblju od 26. srpnja do 15. listopada 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.733,90 €, podržan iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj iz Fonda za bilateralnu suradnju. Suradnja je nastavak projekta “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost”

Queer+ security (2023.)

Projekt Queer+ security za cilj ima osigurati temelje za siguran i inkluzivan clubbing te time omogućiti nesmetan razvoj i rast lokalnih LGBTIQ zajednica, kojima je klupski život jedan od temelja formiranja zajedništva. Ideja za projekt je proizašla konstantnog prisustva nasilja i uvreda usmjerenih prema LGBITQ+ osobama u klubovima, koji tek rijetko bivaju prijavljeni.

Mladi za ravnopravnost (2023.)

Projekt “Mladi za ravnopravnost” provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u razdoblju od 1. siječnja 2023. do kraja prosinca 2023. godine. Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja nad i među mladima na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta te osiguravanje podrške za LGBTI mlade. Ciljane skupine projekta su: mladi, LGBTI mladi i obrazovni/e djelatnici i djelatnice te stručno osoblje u školama

SPONA (2022. - 2023.)

Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“ i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ krajem srpnja 2022. započeo je s provedbom projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama.

Zdrave veze (2022. - 2023.)

Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE.

Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu (2022. – 2023.)

Projekt predstavlja nastavak dosadašnjeg rada u području smanjenja diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika na radnom mjestu, kao i na promicanju pozitivnog i uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe.

Glasovi mladih za društvene promjene (2022. - 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta dviju organizacija civilnog društva (OCD-a) za rad s mladima, te je usmjeren unapređenju vještina i znanja LGBTI+ mladih. Suradnjom u ovom projektom mladi iz Hrvatske i Slovenije će provoditi zajedničke aktivnosti i raditi na podizanju svjesnosti o važnosti aktivnog djelovanja LGBTI+ mladih u lokalnoj zajednici.

Scroll to Top