Kako nas možeš podržati?

LORI je neprofitna organizacija koja financijska sredstva za svoje aktivnosti osigurava putem natječaja te kroz donacije tvrtki ili građana/ki. Financijsko poslovanje LORI redovito se pregledava u sklopu izvještaja donatorima, te kroz neovisne financijske revizije.

Svojom donacijom omogućavaš nam da pružamo besplatnu psihosocijalnu i pravnu podršku LGBTIQ+ osobama, zagovaramo društvene promjene usmjerene smanjenju diskriminacije i nasilja, kreiramo bolji i pravedniji svijet te da nastavimo biti podrška LGBTIQ+ mladima.

Financijski podržati LORI možeš:

Uplatom na žiro-račun

Podaci su:

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Adresa: Janeza Trdine 7/4, 51 000, Rijeka

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR6123400091117014659

Opis plaćanja: Donacija za udrugu LORI
Poziv na broj: datum uplate

Broj deviznog računa: 703000-128379
SWIFT CODE: PBZGHR2X
OIB: 01267568124

Scroll to Top