O LORI

Udruga LORI osnovana je 19. listopada 2000. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina (lezbijke, gej muškarci, biseksualne, transrodne, transeksualne, interseksualne i queer osobe - LGBTIQ), uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenje stvarne jednakosti pred zakonom.

Naša aktivnost usmjerena je na:

–  edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
–  promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
–  kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
–  informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
–  smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
–  stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana.

Udruga LORI je članica:

–    LGBTIQ koordinacije u Hrvatskoj
–    Mreže lezbijskih organizacija i aktivistkinja s područja bivše Jugoslavije
–    Jugoistočno-europske Queer Mreže LGBTIQ aktivista/kinja (SEE Q Mreža)
–    ILGE (International Lesbian and Gay Association)
–    IGLYO-a (International gay, lesbian, transgender youth organization)
–    Ženske mreže Hrvatske  
–    Mreže Mladih Hrvatske

Od 2004. god. uključene smo u program osiguranja kvalitete nevladinih organizacija SOKNO, koji provodi udruga SMART. Sustav omogućuje direktan uvid u stanje organizacije i njene slabosti ili vrline, te vodi korak po korak njenom poboljšanju.

Sudjelujemo smo na brojnim tribinama, okruglim stolovima i predavanjima te u TV i radio emisijama vezano za prava seksualnih i rodnih manjina, ženska ljudska prava kao i općenito ljudska prava.

Surađujemo s LGBTIQ udrugama, grupama, aktivistima/kinjama u zemlji i inozemstvu, kao i s drugim NVO-ima koji se zalažu za promociju i zaštitu ljudskih prava, npr. Ženska Soba (Zagreb), Zagreb Pride (Zagreb), Queer Zagreb (Zagreb), Iskorak (Zagreb), Kontra (Zagreb), Udruženje Q (Sarajevo, BIH), Drugo More (Rijeka), Udruga Alarm (Rijeka), Ženska Infoteka (Zagreb) itd.

Scroll to Top