Završeni projekti

Akcija Noćni marš za Dan žena (2024.)

Akciju provode Građanke i građani Rijeke, neformalna inicijativa nastala 2018. godine, i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u razdoblju od 1. ožujka do 31. ožujka 2024. godine u Rijeci. Noćni marš za 8. mart prosvjedna je akcija kojom se želi poslati poruka vladajućima što treba učiniti kako bi se preveniralo rodno uvjetovano nasilje, zaštitila ženska prava i reproduktivna prava, te kako bi se mobiliziralo građanstvo za borbu u ovom području.

Mladi za LGBTIQ+ mlade (2023.)

Projekt „Mladi za LGBTIQ+ mlade“ provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i Norsensus Mediaforum (Norveška) u razdoblju od 26. srpnja do 15. listopada 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.733,90 €, podržan iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj iz Fonda za bilateralnu suradnju. Suradnja je nastavak projekta “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost”

Queer+ security (2023.)

Projekt Queer+ security za cilj ima osigurati temelje za siguran i inkluzivan clubbing te time omogućiti nesmetan razvoj i rast lokalnih LGBTIQ zajednica, kojima je klupski život jedan od temelja formiranja zajedništva. Ideja za projekt je proizašla konstantnog prisustva nasilja i uvreda usmjerenih prema LGBITQ+ osobama u klubovima, koji tek rijetko bivaju prijavljeni.

SPONA (2022. - 2023.)

Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka „LORI“ i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“ krajem srpnja 2022. započeo je s provedbom projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama.

Zdrave veze (2022. - 2023.)

Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE.

Dugin put (2022. – 2023.)

Projekt „Dugin put“ provodi udruga Bonsai iz Dubrovnika uz partnerice, Dugine obitelji iz Zagreba i Lezbijsku organizaciju Rijeka „LORI“ od 1. listopada 2022. do 1. lipnja 2023. godine. Ciljevi projekta: Jačanje kapaciteta LGBTIQ mladih u Dubrovniku za ostvarenje svojih građanskih i ljudskih prava i jačanje kompetencija stručnog osoblja (škole i udruge) i youthworkera o LGBTIQ temama te za podršku LGBTIQ mladima.

Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Također, povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje te ih uključuje u rad organizacija civilnog društva.

Common Point (2019.-2022.)

Projekt Common Point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba traje od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2021. godine. Cilj je stvoriti inovativan i lako dostupan materijal za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi se promoviralo oblikovanje personaliziranih programa podrške za LGBTQI osobe u njihovim procesima osnaživanja.

Radnopravnost svima! (2019.-2021.)

„Radnopravnost svima!“ projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske i svojevrsni je nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile K-zona, LORI, BRID, i udruga Zora.

P.R.I.D.E. - Promoting Rights, Identity, Diversity and Education (2019.-2020.)

Projekt P.R.I.D.E (Promoting Rights, Identity, Diversity and Education) podržan od srpske nacionalne agencije Fondacije Tempus, kroz program Erasmus+ provodi organizacija MAGNET zajedno s još 7 partnerskih organizacija. U okviru projekta bit će održan trening za trenere/ice u oblasti neformalnog obrazovanja, sa specijalnim fokusom na prava LGBT+ zajednice. Trening će okupiti 24 mladih iz 8 europskih zemalja, koji će tijekom 7 dana učiti kako postati treneri/ice u oblasti neformalnog obrazovanja, sposobni/e za samostalno vođenje radionica na temu rodne ravnopravnosti, borbe protiv seksizma i društvene uključivosti.

Humano obrazovanje - odgovorno društvo (2018.-2019.)

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Cilj ovog projekta je unapređenje znanja i vještina studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava u vidu izgradnje humanijeg i pravednijeg društva.

Not Just Numbers (2017.)

Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” partnerica je na Erasmus+ projektu „Not just Numbers“, međunarodnom projektu mobilnosti mladih s ciljem osnaživanja suradnji i izgradnje kapaciteta organizacija koje rade s mladima i bave se pitanjima migracija i traženja azila. Glavna aktivnost projekta je osmodnevni trening za buduće trenere/ice ljudskih prava koji se održava u Turku (Finska) od 7. do 15. prosinca 2017. god.

Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo (2015.-2017.)

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo” zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zagreb Pride i Trans Aid. Projekt traje 18 mjeseci. U izradi plana projekta, svaka partnerska organizacija primijenila je svoja specifična znanja – iskustvo LORI u organiziranju javnih akcija, kampanja i edukacija, iskustvo Zagreb Pride-a u javnom zagovaranju i uspostavljenu suradnje s javnim institucijama, kao i Trans Aid-ovo poznavanje trans prava, koja zahtijevaju posebnu pozornost u Hrvatskoj.

LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu (2015.-2017.)

„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017.) a cilj mu je ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu.

Trening - Kompas: ljudska prava (2016.)

Trening – Kompas: ljudska prava je Erasmus+ projekt namijenjen edukaciji osoba zainteresiranih za ljudska prava i osoba koje educiraju mlade o ljudskim pravima. Osmodnevni trening organiziran je od strane OCD-a StepEurope i održan je u Kaarini (Finska) od 20. do 28. ožujka 2016. godine. Partneri: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” (Hrvatska), Mozaiq (Rumunjska), Human Rights &EqualitiesCharnwood – HREC (UK), KekpaDiek (Grčka), IFALL – IntegrationFörAlla (Švedska) i ASAP Europe (Italija).

Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda (2015.-2016.)

S ciljem smanjenja svih oblika nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta među mladima i u obrazovnim ustanovama udruge Zagreb Pride i LORI pokrenule su projekt Za škole bez homofobije, transfobije i predrasuda. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske a provodi se od studenog 2015. do listopada 2016. godine.

Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda (2015.)

Projekt “Živa biblioteka u akciji protiv predrasuda” na prostoru Primorsko-goranske županije, ali i Hrvatske, predstavlja inovativni, interaktivni i dosad malo korišten koncept u projektima usmjerenim na promociju i zaštitu ljudskih prava, smanjenje predrasuda te razvoj razumijevanja i tolerancije. Metoda Žive biblioteke predstavlja uspješno sredstvo u promoviranju ljudskih prava, i to na dvostruk način. Njome se pripadnicima i pripadnicama ranjivih, stigmatiziranih skupina koji/e se uključe u akciju pruža prilika za osnaživanje, kao i prilika da, izlazeći iz okvira svoje getoizirane zajednice, postanu aktivni/e sudionici/ice u stvaranju tolerantnijeg društva u kojem se poštuju prava svih građana i građanki. S druge strane otvaranjem dijaloga senzibiliziraju se i informiraju građani/ke koji će posjetiti Živu biblioteku. Osobnim pristupom i iskustvom mijenjaju im se dotadašnji stavovi, smanjuju negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima.

Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama (2014.)

Udruga LORI započela je s provedbom projekta “Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama” koji će uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva do kraja godine provesti pet udruga iz pet županija koje obuhvaćaju krajnje geografske točke Hrvatske i bave se različitim društvenim aspektima: Udruga Lori – LGBT prava i osnaživanje LGBT zajednice (Primorsko goranska), Udruga Zora – ljudska prava i rodna ravnopravnost (Međimurska), K-zona – rodna i medijska kultura (Grad Zagreb), Pobjede – zaštita i promicanje prava životinja (Osječko baranjska) i Udruga Bonsai – razvoj volonterskih praksi (Dubrovačko neretvanska). Udruga nositeljica projekta vrijednog 324.953,00 kn je udruga K-Zona, koja od 2007. svake jeseni organizira Vox Feminae festival u Zagrebu.

Drugačije društvo je moguće: ujedinjeni/e za LGBT ravnopravnost (2012.–2013.)

Aktivnosti projekta podijeljene su u četiri segmenta: istraživanje, edukacija, javno zagovaranje i direktna pomoć LGBT osobama, a glavne ciljane skupine su lokalna LGBT zajednica, lokalno stanovništvo te lokalna uprava i samouprava. Kako bi što snažnije zahvatili ove ciljane skupine, u sam projekt namjeravamo uključiti i druge aktere poput Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo uprave, medijske djelatnike i djelatnice, druge LGBT udruge, grupe i inicijative, te nadležna saborska i vladina tijela za ravnopravnost spolova i/ili ljudska prava.

Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama (2012.-)

Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” od 2012. godine provodi projekt Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama i osiguranje adekvatne podrške za LGBT srednjoškolsku populaciju. Osnovni cilj projekta je smanjenje homo/bi/transfobije i zlostavljanja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta/izražavanja među mladima i zaštita ljudskih prava LGBT srednjoškolske populacije.

Put u prosTRANStvo (2011./2012.)

Projekt „Put u prosTRANStvo“ ima za cilj informiranje javnosti o ljudskim pravima transeksualnih i transrodnih osoba, problemima i diskriminaciji s kojima se ove osobe suočavaju u društvu te senzibiliziranje javnosti u svrhu boljeg prihvaćanja trans osoba. Projekt je također usmjeren i na osnaživanje samih transeksualnih i transrodnih osoba te pružanje potrebne podrške Trans zajednici u Hrvatskoj, ali i u regiji. Projekt smo provele tijekom 2011/12. godine.

Izgradnja kapaciteta - edukacija aktivistkinja za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije (2010./2011.)

Cilj ovog projekta je edukacija aktivistkinja udruge LORI za stručniji i kvalitetniji rad na ciljevima i aktivnostima udruge, boljoj prezentaciji i sposobnosti organizacije da stručno i efektivno provede svoje projekte. Također, volonterke će biti educirane i ojačane da preuzmu ulogu aktivistkinja, da budu više uključene u projekte organizacije, te će moći svoje znanje prenijeti drugim volonterkama/ima koje/i dolaze u udrugu.

Forum-kazalište u akciji – Zajedno protiv predrasuda (2009.)

Forum-kazalište u akciji – Zajedno protiv predrasuda LORI & ALARM (Rijeka) u suradnji s udrugama Kocka (Rab) i Crta (Opatija). Osnovni cilj ovog projekta je osiguranje poštivanja ljudskih prava i smanjenje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta/izražavanja i time kreiranje tolerantnijeg društva.
Jedan od vrlo dobrih načina uklanjanja predrasuda i stereotipa je upravo kulturalno-društveni angažman kojeg promovira koncept forum-kazališnih predstava.

Psihološko savjetovalište za pripadnike/ice seksualnih i rodnih manjina (2008.-)

U okviru Programa psihosocijalne podrške za pripadnice/ke seksualnih i rodnih manjina, udruga LORI pokrenula je Psihološko savjetovalište. Psihološko savjetovalište namijenjeno je lezbijkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i transeksualnim osobama svih dobnih skupina te nudi mogućnost individualne psihoterapije/savjetovanja, partnerske psihoterapije/savjetovanja, obiteljskog savjetovanje i grupne psihoterapije/savjetovanja.

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/icama seksualnih i rodnih manjina (2008.-2009.)

S ciljem potpunijeg ostvarivanja prava na zdravlje i osiguranja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ 2008. godine provodi projekt „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“. Projekt se odvija u suradnji s timom psihologa/ginja i sociologa/ginja, a provodi se na nacionalnoj razini.

Obitelj bez predrasuda (2007.)

S ciljem informiranja i senzibiliziranja roditelja/obitelji za bolje razumijevanje i prihvaćanje lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih, transeksualnih i queer osoba (LGBTIQ) u svojim primarnim sredinama, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” 2007. godine provodi Kampanju za prihvaćanje i smanjenje diskriminacije prema pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina u obitelji.

Procjena potreba LGBTQ zajednice (2006.)

Glavni cilj projekta bio je dobiti uvid u potrebe LGBTQ populacije u Hrvatskoj, te na temelju rezultata istraživanja kreirati preporuke i strategije za daljnje djelovanje. Svrha projekta bila je ukazati na specifične potrebe populacije, na važnost i značaj pojedinih potreba te na razinu prepoznavanja ovih potreba ili pak njihovog zanemarivanja i/ili ignoriranja.

LBTQ žene i seksualnost (2005.-2006.)

Projekt LBTQ žene i seksualnost naš je odgovor na nedostatak informacija o seksualnosti namijenjenih LBTQ ženama. Cilj projekta bio je upoznati korisnice i sudionice projekta s raznim aspektima seksualnosti, potaknuti bolje prihvaćanje vlastitog seksualnog identiteta i/ili orijentacije, te utjecati na povećanje svjesnosti o važnosti brige za seksualno zdravlje.

LGBT i zdravstvo (2005.)

Cilj ovog projekta je stvaranje strategija i preporuka za unapređivanje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Njegov krajnji cilj je smanjenje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i interseksualnih obilježja u zdravstvenim ustanovama i stvaranje profesionalnog i prijateljskog okruženja u kojem LGBTIQ pojedinke/ci mogu ostvarivati svoje pravo na zdravlje i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Kampanja za senzibiliziranje medija (2004.-2005.)

Cilj ovog projekta je stvaranje strategija i preporuka za unapređivanje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Njegov krajnji cilj je smanjenje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i interseksualnih obilježja u zdravstvenim ustanovama i stvaranje profesionalnog i prijateljskog okruženja u kojem LGBTIQ pojedinke/ci mogu ostvarivati svoje pravo na zdravlje i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Edukacija i osnaživanje LGBT zajednice (2003.-2004.)

Cilj ovog projekta je stvaranje strategija i preporuka za unapređivanje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Njegov krajnji cilj je smanjenje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta/izražavanja i interseksualnih obilježja u zdravstvenim ustanovama i stvaranje profesionalnog i prijateljskog okruženja u kojem LGBTIQ pojedinke/ci mogu ostvarivati svoje pravo na zdravlje i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Pisani mediji o homoseksualnosti (2003.)

Lezbijke i gej muškarci predstavljaju jednu od najmarginaliziranijih manjina u Hrvatskoj. Javnost nije dovoljno osviještena niti informirana o pravima homoseksualnih osoba, nije upoznata s oblicima diskriminacije, te u skladu s time svoj negativan stav prema osobama homoseksualne orijentacije zasniva na stereotipima i predrasudama. Mediji imaju velik utjecaj u stvaranju slike o homoseksualnosti i homoseksualnim osobama. Kao sredstvo javnog informiranja, u velikoj mjeri mogu odrediti kako će i koliko ukazivati na diskriminaciju LGBT zajednice, te promicati ljudska prava.

Kampanja za promicanje prava homoseksualnih osoba "LJUBAV JE LJUBAV" (2002.)

U vrijeme provođenja Kampanje, prava homoseksualnih osoba bila su ignorirana. U zakonu nije bilo zabrane diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije niti je postojala mogućnost pravne regulacije istospolnih partnerskih zajednica. Ove činjenice imale su za posljedicu veću socijalnu ugroženost homoseksualne populacije, te veću izloženost nasilju, stigmatizaciji, diskriminaciji i društvenoj izolaciji. Kampanjom za promicanje prava homoseksualnih osoba željele/i smo potaknuti pozitivne promjene, doprinijeti stvaranju tolerantnijeg ozračja i društva u kojemu se poštuju prava svih građanki i građana.

Hrvatski mediji o homoseksualnosti (2001.)

U vrijeme provođenja Kampanje, prava homoseksualnih osoba bila su ignorirana. U zakonu nije bilo zabrane diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije niti je postojala mogućnost pravne regulacije istospolnih partnerskih zajednica. Ove činjenice imale su za posljedicu veću socijalnu ugroženost homoseksualne populacije, te veću izloženost nasilju, stigmatizaciji, diskriminaciji i društvenoj izolaciji. Kampanjom za promicanje prava homoseksualnih osoba željele/i smo potaknuti pozitivne promjene, doprinijeti stvaranju tolerantnijeg ozračja i društva u kojemu se poštuju prava svih građanki i građana.

Scroll to Top