LORI poziva mlade: uključi se i djeluj!

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)


Želiš se povezati sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama te djelovati u području zaštite LGBTI ljudskih prava? Želiš se informirati, razmjenjivati ideje, iskustva i kreirati javne akcije?

Udruga LORI te poziva da nam se priključiš i budeš dio grupe mladih za aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

TKO se može uključiti? Ako imaš između 16 i 30 godina i ako si strejt ili LGBTIQ+, živiš u Rijeci ili okolici i želiš graditi jednu bolju, pravedniju i ljepšu budućnost – javi nam se! 

Udruga LORI se dugi niz godina bavi unapređenjem i zaštitom prava LGBTI osoba, te kontinuirano provodi edukativne, kulturne, programe osnaživanja i podrške za LGBTIQ+ zajednicu. Našim mlađim generacijama želimo omogućiti sigurna mjesta susreta, razmjene misli i energije, kako bi se dijeljenjem znanja i vještina mlade snage osnažile, povezale i angažirale u svojoj zajednici po pitanju LGBTIQ+ tema.

Poziv na trening za provođenje edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Otvoren je poziv za sudjelovanje na dvodnevnom  treningu za provođenje edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba u školama o LGBTIQ temama. Trening je namijenjen predstavnicama/icama OCD-a i inicijativa te pojedincima/inkama koji/e se bave tematikom ljudskih prava ili rade s mladima.

Cilj treninga je povećati kapacitet civilnoga sektora za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba u sustavu obrazovanja. Nakon održanog treninga sudionici/ice će steći znanja i vještine za daljnje provođenje predavanja, a LORI će tijekom trajanja projekta pružati mentorsku podršku za pripremu i održavanje predavanja.

Besplatna pravna podrška za LGBTI osobe

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Diskriminacija na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja prisutna je na radnom mjestu, unutar obrazovanja,  u školama,  a neka od temeljnih ljudskih prava još uvijek su onemogućena lezbijkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama.

Doživljena diskriminacija i nasilje često se ne prijavljuje zbog neosviještenosti i neinformiranosti građanki/a o vlastitim pravima, nepoznavanja sustava zaštite, kao i zbog straha od negativnih posljedica ili zbog straha od neučinkovitog djelovanja relevantnih institucija.

Za sve naše građane i građanke koji/e dožive (ili su doživjeli/ie) diskriminaciju na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja ili za LGBTI osobe koji/e se jednostavno žele informirati o vlastitim pravima, osigurale smo besplatnu pravnu podršku za LGBTI osobe. Besplatna pravna podrška na raspolaganju je i mladim LGBTI osobama kojima je potrebna pomoć ili savjet.

Besplatna psihosocijalna podrška za LGBTIQ+ osobe

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)


Foto: Martina Šalov

Kakva je situacija danas?

Općenito, LGBTIQ+ osobe su posebno ranjiva društvena skupina, te je i osiguravanje besplatne podrške za nju od izuzetnog značaja. No, od izbijanja pandemije COVID-19 početkom 2020. godine, situacija se znatno pogoršala: u vrijeme lock downa (a i nakon), nemali je broj LGBTIQ+ osoba bio prinuđen konstantno boraviti u istom kućanstvu s neprihvaćajućim i homo/bi/transfobnim obiteljima, što za posljedicu ima povećanje nasilja i zlostavljanja nad LGBTIQ+ osobama. Pristup zdravstvenoj skrbi trans osobama je bio takoreći onemogućen.Također, LGBTIQ+ osobe ostale su uskraćene za psihosocijalnu podršku kao i dostupnost sadržaja specifičnih za LGBTIQ+ zajednicu, budući da nisu postojala organizirana događanja, koja su nerijetko mnogima ne samo prilika za osnaživanje, povezivanje, nego i obraćanje udruzi ili traženje savjeta.
Uz navedeno, ali i sve ostalo sa čime se LGBTIQ+ osobe nose u svom svakodnevnom životu, dolazi do sve izraženije potrebe za psihosocijalnom podrškom, za očuvanjem mentalnog zdravlja. I u tom smislu, sve se više osoba obraća i našoj udruzi.

 U sklopu projekta “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” koji od siječnja 2021. godine provode LORI i partnerice, Dugine obitelji i  Norsensus Mediaforum (Norveška), osigurale smo pružanje besplatne psihosocijalne podrške za LGBTIQ+ osobe, svih dobnih skupina. Psihosocijalna podrška uključuje vršnjačko i psihološko savjetovalište.

Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost

Posted in Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost (2021. – 2023.)

Projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i partnerice, Dugine obitelji i  Norsensus Mediaforum (Norveška), u razdoblju od početka siječnja 2021. do kraja veljače 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 129.600,00 €, što je osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Opći cilj projekta je ojačati demokratsku kulturu i građansku svijest kroz smanjenje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja i unaprjeđenje položaja LGBTI mladih.

Specifični ciljevi projekta su: 1. Izgraditi kapacitet OCD-a i obrazovnih ustanova za suzbijanje homo/bi/transfobije u obrazovanju i provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba, 2. Osigurati podršku i osnažiti LGBTI mlade i 3. Ojačati zagovaračku poziciju OCD-a u svrhu unaprjeđenja javnih politika i programa te efikasne zaštite djece i mladih u sustavu obrazovanja.

Ciljne skupine su mladi, LGBTI mladi, obrazovni/e djelatnici/ice, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva (OCD), institucije vlasti, javni sektor i opća javnost.

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Također, povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje te ih uključuje u rad organizacija civilnog društva. Kroz razne aktivnosti projekta kreira se mehanizam sustavne podrške LGBTI mladima kao višestruko ranjivoj skupini, u njihovom suočavanju s društvenom stigmatizacijom, nasiljem i diskriminacijom.

U konačnici, projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” rezultira osnaženom zagovaračkom pozicijom organizacija civilnog društva u pravcu razvijanja dijaloga i suradnje s institucijama vlasti kako bi se utjecalo na promjene javnih politika, implementaciju programa i standarda u cilju suzbijanja homo/bi/transfobije i diskriminacije u sustavu obrazovanja te stvaranja sigurnog okruženja za LGBTI mlade.

 Kontakt osoba za više informacija: Janja Trkulja, loricure@yahoo.com


Copyright © 2010 LORI, All Rights Reserved