U Hrvatskoj djeca i mladi izloženi nasilju i bez podrške, a državna tijela ne poduzimaju potrebne korake protiv LGBTI-fobije u obrazovanju

Suzbijanje diskriminacije u sustavu obrazovanja kao i podrška LGBTIQ djeci i mladima kao specifičnoj ranjivoj skupini predstavljaju područje u kojem Hrvatska ne pokazuje značajne pomake naprijed. U zemljama Europske unije obrazovne institucije i vlade organiziraju kampanje s ciljem osvješćivanja, edukacije za nastavno osoblje, predavanja i radionice za učenike/ice, kod nas ne vidimo nikakve konkretne akcije koje Ministarstvo obrazovanja čini po ovom pitanju. Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama Ministarstva znanosti i obrazovanja, istina, prepoznaje važnost prevencije homofobičnog i transfobičnog nasilja, ali to ostaje samo slovo na papiru ako se ubrzo nešto ne učini i Vlada Republike Hrvatske ne počne doprinositi sigurnosti mladih u školama što i je njezina nadležnost.

U Hrvatskoj LGBTIQ+ mladi u školi nerijetko doživljavaju nasilje te homofobične i transfobične komentare što dovodi i do izostajanja iz škole, povlačenja u sebe te čak i do zastrašujućih posljedica poput pokušaja oduzimanja svog života. Naime, zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i izražavanja LGBTIQ mladi su izloženi većem riziku od diskriminacije i nasilja, nepoštovanju njihovih ljudskih prava te manjinskom stresu u odnosu na heteroseksualne vršnjake/kinje, dok im dodatne izazove predstavljaju procesi razvoja vlastitog identiteta i briga o tome kako, kada i kome će otkriti svoj identitet. U suočavanju s navedenim životnim situacijama nedostaju im izvori podrške, umreženost i osnaživanje u lokalnim sredinama i školama. Dok druge skupine mladih mogu obitelj navesti kao oslonac (primjerice u slučaju doživljenog nasilja) za LGBTIQ mlade je realnost uvelike suprotna – roditelji također mogu biti počinitelji nasilja. LGBTIQ mladi u ruralnim područjima posebno su ranjiva skupina, često u potpunosti bez podržavajućih resursa, a mnogi su u potpunosti ovisni o nepodržavajućim roditeljima.

Udruga LORI kroz svoj rad s LGBTIQ+ mladima svjedoči onome što pokazuju istraživanja i analize: Hrvatska nažalost često zauzima „vodeća“ mjesta kada se radi o osjećaju straha i odbačenosti kod LGBTIQ+ osoba, ili o razini nasilja i neadekvatnim socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim mogućnostima.

77% LGBTIQ mladih u srednjoj školi u Hrvatskoj više je puta ili često bilo izloženo homofobičnim i transfobičnim komentarima svojih vršnjaka/inja, a 20% barem je jednom doživjelo verbalno nasilje od strane nastavnog i stručnog osoblja zbog svoje spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta, pokazuje istraživanje „Iskustva i potrebe mladih LGBTIQ osoba u Hrvatskoj“, inače prvo u Hrvatskoj te vrste (Štambuk, LORI, Dugine obitelji 2022).

Analiza udžbenika i kurikuluma koju je LORI provela u suradnji s Amirom Hodžićem pokazuje da su LGBTIQ sadržaji u nastavnim materijalima su uglavnom nevidljivi, nedovoljno zastupljeni i/ili marginalizirani. Teme vezane za LGBTIQ+ pitanja direktno su navedene jedino u kurikulum Etike (kao izborna tema) i kurikulumu međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja. To su samo neki od zaključaka nedavno izdane „LGBTIQ i rodna ravnopravnost na papiruAnaliza predmetnih kurikuluma, kurikuluma međupredmetnih tema i nastavnih materijala”.

U Europskoj uniji dugi se niz godina stavlja poseban naglasak na područje zaštite prava LGBTIQ djece i mladih te na suzbijanje homofobije, bifobije i transfobije u sustavu obrazovanja, dok u Hrvatskoj to nije slučaj. Jasne preporuke postoje, ali Republika Hrvatska ih ne provodi. LORI će na ove međunarodne strategije, rezolucije i studije Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda ukazati donositeljima odluka i pozvati ih na djelovanje („Pregled međunarodnih dokumenata u području zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba u obrazovanju, 2006. – 2022.“, Amir Hodžić i LORI, 2022.).

Napredak u zaštiti prava LGBTI mladih zajednička je odgovornost svih dionika!

Udruga LORI već 10-ak godina radi na suzbijanju homofobije, bifobije i transfobije u obrazovanju, educira nastavno osoblje i mlade u školama, izdaje publikacije a nedavno smo u suradnji s organizacijom Dugine obitelji kreirale i mnoštvo korisnih digitalnih materijala o LGBTIQ+ temama za škole i organizacije, te za same LGBTIQ+ mlade. Izrađena je i analiza položaja LGBTIQ+ mladih u Hrvatskoj te konkretne preporuke za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agenciju za odgoj i obrazovanje, lokalne samouprave i škole, s namjerom kreiranja konkretne i plodonosne suradnje te zajedničkih aktivnosti u pravcu sigurnije budućnosti za svu našu djecu i mlade. Nužno je da država ozbiljno krene u borbu protiv nasilja I LGBTI-fobije, da se osigura podrška LGBTIQ+ djeci i mladima, te da se doprinese razvoju uključivog obrazovanja.

Svi materijali nastali su u sklopu projekta „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost“ kojeg provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ i partnerice Dugine obitelji i Norsensus Mediaforum (Norveška), a mogu se preuzeti ovdje.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top