Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost

Projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ (nositeljska organizacija) i partnerice, Dugine obitelji i  Norsensus Mediaforum (Norveška), u razdoblju od početka siječnja 2021. do kraja veljače 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 129.600,00 €, što je osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Opći cilj projekta je ojačati demokratsku kulturu i građansku svijest kroz smanjenje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja i unaprjeđenje položaja LGBTI mladih.

Specifični ciljevi projekta su: 1. Izgraditi kapacitet OCD-a i obrazovnih ustanova za suzbijanje homo/bi/transfobije u obrazovanju i provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba, 2. Osigurati podršku i osnažiti LGBTI mlade i 3. Ojačati zagovaračku poziciju OCD-a u svrhu unaprjeđenja javnih politika i programa te efikasne zaštite djece i mladih u sustavu obrazovanja.

Ciljne skupine su mladi, LGBTI mladi, obrazovni/e djelatnici/ice, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva (OCD), institucije vlasti, javni sektor i opća javnost.

Projekt pridonosi izgradnji kapaciteta OCD-a i obrazovnih ustanova za provedbu edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i potiče međusektorsku suradnju u provedbi obrazovanja za ljudska prava. Također, povećava informiranost mladih o građanskom aktivizmu i osnažuje njihov kapacitet za društveno djelovanje te ih uključuje u rad organizacija civilnog društva. Kroz razne aktivnosti projekta kreira se mehanizam sustavne podrške LGBTI mladima kao višestruko ranjivoj skupini, u njihovom suočavanju s društvenom stigmatizacijom, nasiljem i diskriminacijom.

U konačnici, projekt “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” rezultira osnaženom zagovaračkom pozicijom organizacija civilnog društva u pravcu razvijanja dijaloga i suradnje s institucijama vlasti kako bi se utjecalo na promjene javnih politika, implementaciju programa i standarda u cilju suzbijanja homo/bi/transfobije i diskriminacije u sustavu obrazovanja te stvaranja sigurnog okruženja za LGBTI mlade.

 Kontakt osoba za više informacija: Janja Trkulja, 

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top