LGBTIQ I RODNA RAVNOPRAVNOST NA PAPIRU: Izvještaj o analizama predmetnih kurikuluma, kurikuluma međupredmetnih tema i nastavnih materijala

Teme vezane za LGBTIQ+ pitanja direktno su navedene jedino u kurikulumima Etike (kao izborna tema) i međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja. Tematika rodne ravnopravnosti propisana je u kurikulumima Etike (kao izborna tema), Biologije, Sociologije te Građanskog odgoja i obrazovanja. U kurikulumima Prirode i društva, Prirode, Biologije i međupredmetne teme Zdravlja prevladava pristup koji teme seksualnosti uglavnom postavlja u okvir reproduktivnog zdravlja i prevencije seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće. Nadalje, pitanja vezana za interspolnost u potpunosti su neprisutna u kurikulumima Prirode i društva, Prirode i Biologije, kao i u sadržajima nastavnih materijala vezanim za spolne karakteristike i spolni razvoj. U analiziranim kurikulumima vidljiva je konceptualna i lingvistička nepreciznost u upotrebi riječi spol, pa tako nalazimo pojmove „spolni kromosomi“, „odgovorno spolno ponašanje“ i „spolna diskriminacija“.

To su samo neki od rezultata analize predmetnih kurikuluma, kurikuluma međupredmetnih tema i nastavnih materijala u autorstvu Amira Hodžića i udruge LORI u sklopu projekta “Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost” kojeg provode udruge Dugine obitelji i Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ iz Hrvatske i Norsensus Mediaforum iz Norveške.

Nadalje, Hodžić izdvaja: „S obzirom na prisutnost LGBTIQ sadržaja u analiziranim nastavnim materijalima, možemo ustvrditi da su uglavnom nevidljivi, nedovoljno zastupljeni i/ili marginalizirani. Jedini su izuzetak novija izdanja (iz 2020. i 2021. godine) udžbenikā etike nakladnika „Školska knjiga“, u kojima su vrlo obuhvatno i afirmativno predstavljene mnoge teme vezane uz LGBTIQ pitanja i rodnu ravnopravnost. U nastavnim materijalima za druge predmete (Psihologija, Sociologija i Politika i gospodarstvo) seksualna orijentacija i/ili LGBTIQ identiteti uglavnom su prisutni samo kao neki od primjera u obradi tema stereotipa, predrasuda i diskriminacije, zatim u okviru obiteljskih zajednica te u raspravama o društvenoj neravnopravnosti, ljudskim pravima i društvenim pokretima. Potrebno je istaknuti nedovoljnost ovakvoga sporadičnog navođenja LGBTIQ identiteta u nastavnim sadržajima, bez predstavljanja širega konteksta, kulture i životnih iskustava stvarnih LGBTIQ osoba.“

Izrazito problematični nalazi odnose se na mnoge primjere heteronormativnog pristupa adolescentskoj seksualnosti – u trinaest nastavnih materijala iz pet predmeta navodi se da se u pubertetu javlja „zanimanje za suprotni spol“ ili neka slična formulacija koja seksualni razvoj i identitet opisuje jedino u kontekstu heteroseksualne privlačnosti. Također, u dva udžbenika psihologije prisutne su stigmatizirajuće i osuđujuće tvrdnje koje negiraju trans i rodno nenormativna iskustva i identitet. Usto, udžbenici vjeronaukā sadržavaju isključive i religiozne pristupe analiziranim temama.“

U Izvještaju su izdvojene i preporuke s ciljem stvaranja sigurnog, uključujućeg i podržavajućeg školskog okruženja za LGBTIQ učenice/učenike, a cijeli izvještaj se može preuzeti ovdje.

Analiza je dio projekta „Podržimo uključivo obrazovanje – gradimo sigurnu budućnost“ kojeg provode Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ i partnerice Dugine obitelji i Norsensus Mediaforum (Norveška) u razdoblju od 1.1.2021. do 30.4.2023. godine. Projekt je podržan sa 129.600,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top