Common Point: Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba

Projekt Common Point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba traje od 1. listopada 2019. do 31. srpnja 2022. godine.

Kroz razmjenu dobrih praksi na europskoj razini, cilj projekta je razvijati inovativne materijale široke rasprostranjenosti koji prikupljaju ta iskustva i umnožavaju njihov utjecaj u različitim teritorijalnim kontekstima. Konkretno, cilj je stvoriti inovativan i lako dostupan materijal za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, kako bi se promoviralo oblikovanje personaliziranih programa podrške za LGBTQI osobe u njihovim procesima osnaživanja. Također, cilj je povezati potrebe LGBTQI osoba sa stručnjacima/kinjama zainteresiranim za učenje o ovim skupinama, kroz obrazovni program.

Specifični ciljevi projekta su:

  • poboljšati socijalnu uključenost LGBTQI osoba povećanjem broja usluga mentalnog zdravlja prilagođenih potrebama LGBTQI osoba;
  • povećati znanje, vještine i kulturne kompetencije stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje (školski/e savjetnici/ice, operateri/ke hotline linija u kriznim situacijama, savjetnici/ice u programima pomoći zaposlenima, socijalni/e radnici/ice, klinički/e psiholozi/ginje) o LGBTQI osobama;
  • razviti priručnik za akreditirani tečaj obuke stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje na temelju dobrih praksi prikupljenih na terenu – razviti inovativne online alate i metode za obuku stručnjaka za mentalno zdravlje;
  • dijeliti dobre prakse između organizacija koje se bave LGBTQI temama i koje djeluju na području mentalnog zdravlja.

Kroz projekt će se razviti obrazovni program, kako u stvarnom tako i u virtualnom formatu, o  LGBTQI osobama namijenjen stručnjacima/kinjama u sustavu socijalne i mentalne zaštite. Kao rezultat ovog projekta stručnjaci/kinje iz organizacija sudionica kreirat će Priručnik s metodama i alatima primjenjivim tijekom dvodnevnih obrazovnih radionica (za 4 različite ciljne skupine), kao i materijal za e-učenje koji će sadržavati 16 sati online treninga (za 4 različite ciljne skupine) dostupan na online platformi.

Projekt također organizira dva međunarodna događaja namijenjena međusobnom učenju, gdje će partnerske organizacije imati priliku dijeliti najbolje prakse, osposobiti svoje zaposlene kako bi postali/e treneri/ice i mentori/ice odraslih osoba, kao i osposobiti prve korisnike/ice stvarnih i virtualnih materijala za učenje. Ključno je da će razvijeni tečaj i moduli za e-učenje pridonijeti podizanju svijesti o prevenciji i otkrivanju kršenja prava LGBTQI osoba u zdravstvenim službama i promicanju mjera koje jamče pravo na jednak tretman ovih skupina osoba.

Koordinatorica projekta je Hatter Tarsasag (Mađarska), a partnerske organizacije su: Prague Pride (Češka), Single Step Foundation (Bugarska) i Lezbijska organizacija Rijeka LORI (Hrvatska).

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top