Trajno je u ljudima – osvrti studentica na kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti

zimskom semestru akademske godine 2019./20020., na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci započela je provedba kolegija „Rod, seksualnost i identiteti – od opresije do ravnopravnosti“, koji je pokrenut u okviru projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“. Jednosemestralni je kolegij studenticama omogućio upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematikom, područjem rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, te s feminističkom i rodnom teorijom, koristeći se osnovnim načelima i principima modela društveno korisnog učenja. U provedbi kolegija kombinirana je nastava na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci uz niz predavačkih i radioničkih aktivnosti koje su se odvijale u partnerskim udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka.

Sudjelovanje studentica u partnerskim udrugama realiziralo se putem ciljano osmišljenih mentorskih programa koji su pružili platformu za intenzivnije i dublje istraživanje spomenutih tema kroz djelovanje u zajednici. Više o pojedinim mentorskim programima možete pročitati u članku pod nazivom „Prva generacija studentica uspješno je završila kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“, te ostalim tematskim člancima vezanima za kolegij na www.hood.hr

Zadaci i aktivnosti na kolegiju osmišljeni su tako da pruže dublji uvid u pojedine društvene fenomene, kao što su rodno uvjetovano nasilje i/ili homofobija, uz interaktivni pristup čime su studentice bile poticane aktivno djelovati i angažirati se u području rodne ravnopravnosti, rodne teorije i povezanih ljudskih prava. Metodologija rada na kolegiju omogućila je studenticama stjecanje dodatnih vještina koje su se usvajale putem različitih kanala, kao što su izrada radio emisije, organizacija izložbe, održavanjem predavanja za učenike/ice u srednjoj školi, samostalnim istraživanjima te zagovaranjem o problematici homo/transfobije u školama.

S ciljem unapređenja postojeće prakse za sljedeću akademsku godinu, po završetku kolegija je provedena vanjska evaluacija kolegija u kojoj su sudjelovale sve studentice. Evaluacija je provedena u 2 faze (fokus grupa te ispunjavanje upitnika), a obuhvatila je pregled najvažnijih aspekata kolegija u kontekstu (uspješnosti) njegove strukture, korištenih metoda poučavanja, kvaliteti mentorskih programa, doprinosu znanjima i vještinama u tematskom području, doprinos u osobnom i profesionalnom razvoju te ukupna uspješnost provedbe.

Rezultati evaluacije pokazali su uspješnost provedenog kolegija u svim navedenim područjima. Rezultati su pokazali vidljiv izniman doprinos kolegija stjecanju novog znanja, te osobnom rastu i razvoju studentica, kao i značajan doprinos kolegija razvoju profesionalnog interesa studentica za područje rada u kojem su sudjelovale. Kolegij je doprinio dubljoj osviještenosti studentica o brojnim društvenim problemima povezanima s tematskim područjima kolegija, kao što su društveni položaj žena, prisutnost homo/bi/transfobije u društvu, itd., a evaluacija je pokazala i transfer stečenog znanja, iskustva i doživljaja s kolegija prijateljima i članovima obitelji (osobito je probuđen snažan osjećaj razbijanja predrasuda kod članova obitelji). Vezano za metodologiju kolegija, evaluacija je pokazala da su interaktivne metode rada poticajne za studentice koje je svaki zadatak ‘gurao’ da budu još bolje, sigurnije i snažnije ukorjenjene u temi/temama kojima su se bavile. Refleksivni zadaci su osigurali kritičko promišljanje i kritički osvrt na proživljena iskustva, a studentice su ih procijenile kao zahtjevne, ali poučne i izuzetno poticajne u kontekstu promišljanja, kritičkog osvrta na aktualnu društvenu situaciju, kao i refleksije na osobne stavove i predrasude. Također, studentice su naglasile da je sudjelovanje različitih predavača i njihovih interdisciplinarnih perspektiva doprinijelo boljem upoznavanju gradiva i dubljem razumijevanju složenosti tematike. Nadalje, evalucija je pokazala izuzetan značaj mentorske podrške, gdje su sve studentice istaknule snažan trag koje su mentorice ostavile na njih, te su izrazile želju za daljnjom suradnjom s mentoricama u organizacijama.

Zaključno, kolegij se, sukladno iskustvima studentica, pokazao kao ‘dobitna kombinacija’ koja je uspješno ostvarila zadane/očekivane ishode učenja i jednako uspješno reflektirala (sve) DKU principe. Evaluacija je pokazala da je DKU model učenja i podučavanja odlična platforma za obrađene teme, gdje su predavanja studenticama omogućila usvajanja (novih) znanja i suvereno vladanje temom, dok su ih praktični zadaci osnažili u kontekstu osobnog i profesionalnog rasta i razvoja. Iako je sudjelovanje u ovom kolegiju bilo „izazovno i zahtjevno“, bilo je jako utjecajno i studentice izražavaju jedinstveni stav da bi sve proživljeno opet ponovile.

Neke od studentica podijelile su svoja iskustva s ovog kolegija koja su, kako i same navode, bila iznimno značajna, transformativna, te u nekim slučajevima i emancipacijska. Za kraj vam donosimo dva osvrta studentica koja su željele iskustvo podijeliti sa svima nama:

Iskustvo na kolegiju „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“

Tijekom studija, posebno kada se bliži kraj studentskim danima, studentice i studenti traže prilike i odabiru one aktivnosti koje će im omogućiti da djeluju u zajednici na realnim društvenim problemima i potrebama. Upravo iz tog razloga, ovaj mi se kolegij učinio kao odlična mogućnost da učinim nešto više za sebe, svoj osobni i profesionalni razvoj, ali i lokalnu zajednicu. Krenula sam s pretpostavkom- zanimljivo, korisno i novo iskustvo.

Upravo je tako i bilo. Točno? Ne u potpunosti. Bilo je mnogo više.

Kolegij me potaknuo da promišljam o stvarima koje su mi se do tada činile „zdravorazumske“, da razmišljam o različitim perspektivama i uvidim širi kontekst. Seksualnost, kulturološke norme i normativi, rodna ravnopravnost i LGBT+ tematika otvorila je niz novih pitanja i rasprava. Svaki je zadatak na kolegiju doprinio tome da o ovim temama istražujem, analiziram, kritički razmišljam i primjenjujem naučeno.

Angažmanom u udruzi LORI ostvarila sam odličnu suradnju s mentoricama, stekla vrijedna znanja i unaprijedila svoje sposobnosti i vještine. Mentorice su pružale izvrsnu podršku, uspješno prenijele i prezentirale važne informacije i sadržaj kolegija te davale konstruktivne povratne informacije. Mentorski program bio je izazovan točno u onoj mjeri u kojoj treba biti- zahtijeva trud i angažman, ali kada ga završiš, jasno ti je koliko si zapravo učinio za sebe, svoje mentorice, ali i zajednicu!

                                                                                                                         Tea Staničić, studentica pedagogije

Osvrt na kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“

Odluka za pohađanje ovog kolegija rodila se sa željom da steknem teorijsko znanje koje će mi pomoći da formiram i lakše izrazim stavove o temama koje su važne. Ovaj kolegij mi je dao jasno usmjerenje i naravno, iako učenje nikad ne prestaje, nakon odslušanog kolegija imam osjećaj sigurnosti  po pitanju nekih segmenata tematike roda, seksualnosti i identiteta. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio ovog kolegija, nadam se da će i mnogi drugi studenti imati prilike slušati ovaj kolegij. Naučila sam koliko je bitno iskustvo iz prve ruke, uz pomoć njega sve prepreke stereotipa i predrasuda čine mi se savladive. Birajući ovaj kolegij, odabrala sam biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Hvala Vam na toj prilici.

                                                                                                                    Ana Marija Brđanović, studentica glume

Podijeli:

Vijesti:

Scroll to Top