Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina

S ciljem potpunijeg ostvarivanja prava na zdravlje i osiguranja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi za pripadnice i pripadnike seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ 2008. godine provodi projekt „Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“. Projekt se odvija u suradnji s timom psihologa/ginja i sociologa/ginja, a …

Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina Read More »