Izgradnja kapaciteta - edukacija aktivistkinja za uspješnu implementaciju projekata i aktivnosti organizacije

,
Rad u organizaciji zahtjeva specifične vještine, kao što su uspješno provođenje projekata i aktivnosti, osiguravanje financijskih sredstava, administracija, odnos s partnerima/cama i suradnicima/cama i dr. Cilj ovog projekta je edukacija aktivistkinja udruge LORI za stručniji i kvalitetniji rad
Scroll to Top