Psychosocial support

Svakodnevni život LGBTIQ+ osoba prožet je nizom specifičnih izazova i situacija. Manjinski stres, izloženost sustavnoj opresiji i marginalizaciji, nedostupnost potrebne zdravstvene skrbi, neravnopravnost, nepostojanje podrške u bližoj okolini i dr., samo su neki od problema s kojima se ova populacija suočava.
Većina osoba prisiljena je skrivati svoj identitet u strahu od osuđivanja, diskriminacije ili nasilja, a prinuda na ovakvo življenje prisutna je u gotovo svim područjima svakodnevnog života; u obitelji, školi i na fakultetu, na radnom mjestu, općenito u međuljudskim odnosima i svakodnevnom okruženju.

Prihvaćanje sebe kao LGBTIQ+ osobe je proces koji može biti vrlo intenzivan i često je ključan za formiranje integriranog i funkcionalnog spolnog i rodnog identiteta. Živjeti u potpunosti sebe, biti otvoren/a po pitanju spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta za sobom povlači veću izloženost društvenom odbacivanju, nasilju, neodobravanju i sl.

Dodatna teškoća je i činjenica da, za razliku od drugih marginaliziranih skupina, ove osobe većinom nemaju podršku u svojim obiteljima. Zbog ovakvog svakodnevnog iskustva, LGBTIQ+ osobe imaju specifične potrebe za podrškom i savjetovanjem.

Psihosocijalna podrška, bilo kroz terapiju, savjetovanje ili druge oblike podrške, može pomoći LGBTIQ+ osobama da se bolje nose sa stresom i emocionalnim teškoćama koje su povezane s njihovim životnim iskustvima. Pružanje sigurnog i prihvaćajućeg okruženja omogućava im da se otvore i podijele svoje misli i emocije s osobom koja ih razumije i podržava. Također, može osnažiti LGBTIQ+ osobe i pružiti im alate i strategije za lakše nošenje sa svakodnevnim izazovima, poput stresnih situacija u školi, na radnom mjestu, odnosima u obitelji i s prijateljima/icama, i dr. Kroz psihosocijalnu podršku LGBTIQ+ osobe mogu razviti svoje sposobnosti suočavanja, izgraditi samopouzdanje i samopoštovanje te poboljšati kvalitetu svog života.

Ovdje možete pronaći neke korisne edukativne materijale:

Dosadašnji rad udruge LORI u ovom području:

Scroll to Top