Za stručnjake i stručnjakinje

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, LORI se bavi informiranjem, senzibiliziranjem i educiranjem različitih profila stručnjaka i stručnjakinja (nastavnika/ica i stručnih suradnika/ica u školama, osoba koje rade u području mentalnog zdravlja, policije…) kroz organizaciju i provedbu jednodnevnih ili višednevnih edukacijskih aktivnosti, javnih događanja i kampanja, pružanje korisnih informacija te razvoj materijala i alata koje stručnjaci/kinje mogu samostalno koristiti u daljnjem radu.

Poseban fokus udruga stavlja na informiranje, educiranje i senzibiliziranje stručnih osoba  koje  se bave savjetodavnim i terapijskim radom u području mentalnog zdravlja.  S obzirom na to da savjetodavni i terapijski rad s LGBTIQ+ osobama zahtijeva specifična znanja, vještine i osjetljivost, važno je da stručne osobe posjeduju adekvatna znanja i informacije, do kojih često nije lako doći.

Iako se situacija u Hrvatskoj poboljšava, još uvijek postoji problem nedostatka znanja stručnih osoba o specifičnim potrebama LGBTIQ+ osoba. Mnogi stručnjaci/kinje nisu obučeni/e za rad s LGBTIQ+ klijentima te nemaju dovoljno znanja o njihovim iskustvima, potrebama i izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju. Formalno obrazovanje tek neznatno pokriva ovo područje, edukacije i usavršavanja koje se bave specifičnim potrebama LGBTIQ+ osoba često su nedostupna u Hrvatskoj, a nedostaje i stručne literature na hrvatskom jeziku.

Stoga udruga LORI kontinuirano radi na informiranju, edukacijama  te razvoju materijala i alata koje stručnjaci i stručnjakinje mogu koristiti kao podršku u svom radu.

Scroll to Top