Combatting Homophobia/biphobia and transphobia in educational system

Spolna orijentacija i/ili rodni identitet osnova su diskriminacije, društvene stigmatizacije i marginalizacije na brojnim područjima pa tako i u sustavu obrazovanja. U hrvatskim školama vidljivi su različiti oblici homofobije, bifobije i transfobije uz zabrinjavajuću prisutnost vršnjačkog nasilja i zlostavljanja na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Nasilničko ponašanje ostavlja neposredne, ali i dugoročne posljedice na psihosocijalno zdravlje mladih ljudi koji su ga proživjeli, kao i na njihov uspjeh u školovanju te osobni i profesionalni život.

Nasilju nad LGBTIQ+ mladima treba pristupiti kao kompleksnom društvenom problemu, kojeg se može riješiti strateškim pristupom te preuzimanjem odgovornosti svih društvenih i institucionalnih aktera koji u konačnici mogu doprinijeti stvaranju održivog, prihvaćenog i učinkovitog načina nošenja države i društva s prepoznatim problemom.

Seminar LGBTI mladi u školskom okruženju i uloga škole u suzbijanju homo/bi/transfobije
Scroll to Top