Renata Đonđ Perković

psihologinja

 

Ostale informacije

Iskustvo u savjetovanju/psihoterapiji: DA

Primarna područja rada: klinička i socijalne službe

Primarna područja_ostalo: Savjetovanje i psihoterapija

Iskustvo u radu s LGBTIQ osobama: DA

Završena edukacija: Neuro-lingvistička psihoterapija – Master Level; EMDR Level B

Edukacija u tijeku: Specijalizacija iz kliničke psihologije (izrada rada)

Dodatne edukacije i vještine: Psihološko savjetovanje

Contact:

Adresa

HATC NLPT centar, Rusanova 10
Zagreb 10000

Contact us

E-mail:

Mob.
Mob.

Scroll to Top