Lejla Talić

psihologinja

 

Ostale informacije

Iskustvo u savjetovanju/psihoterapiji: DA

Primarna područja rada: klinička, školska i predškolska psihologija/ profesor/ica (škole i fakulteti)

Iskustvo u radu s LGBTIQ osobama: DA

Završena edukacija: Kognitivno bihevioralna terapija

Edukacija u tijeku: Shema terapija

Dodatne edukacije ili vještine: Psihološke krizne intervencije, ACT – terapija prihvaćanjem  i posvećenošću, Mindfulness

Contact:

Adresa

Zagreb
10000

Contact us

E-mail:

Scroll to Top