Prijava diskriminacije ili nasilja i pravna podrška

LORI pruža besplatnu pravnu podršku uživo, telefonski i putem elektronske pošte (e-mail: ). U slučaju osobnih posjeta potrebno je prvo se najaviti i dogovoriti termin. Pravno savjetovanje provode stručne osobe (pravnice i pravnici) te aktivistkinje s dugogodišnjim iskustvom u području LGBTI ljudskih prava.

Više o pravnoj podršci.

Ako si doživio/doživjela diskriminaciju i/ili nasilje zbog svog LGBTI identiteta, to možeš prijaviti udruzi LORI na e-mail .

Tvoji osobni podaci držat će se u tajnosti.

Image by Freepik
Scroll to Top