Prva generacija studentica uspješno završila kolegij “Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti”

U okviru europskog projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“, akademske godine 2019./2020. na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je novi kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“. Kolegij se izvodio kao communis (eksterni) kolegij unutar redovitog diplomskog studijskog programa Odsjeka za kulturalne studije na Sveučilištu u Rijeci u suradnji Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter, SOS Rijeka.   

Prva generacija brojila je dvanaest upisanih studenata/ica različitih društvenih i humanističkih usmjerenja, koji/e su tijekom ovog zimskog semestra imali/e priliku odslušati prvi kolegij na sveučilištima u Hrvatskoj koji je kroz metodu društveno korisnog učenja obradio tematsko područje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja i rodne teorije.

U izvođenju teorijskog dijela kolegija, čija je nositeljica profesorica Brigita Miloš, sudjelovao je niz profesora i profesorica s Pravnog fakulteta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Odsjela za psihologiju Filozofskog fakulteta, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,  Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci kao i stručnjaka/inja koji/e se u svojem svakodnevnom radu bave navedenom tematikom poput Udruge U.Z.OR.  Na taj se način nastojao omogućiti interdisciplinarni pristup poučavanju o temi roda s ciljem što boljeg razumijevanja osnovnog terminološkog instrumentarija rodnih studija i prepoznavanja fenomena diskriminacije i nasilja temeljem roda i/ili spolne orijentacije. Metoda poučavanja na kolegiju također je omogućila studenticama provođenje dijela nastave u udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka, te rad na aktivnostima vezane za aktivno rodno osjetljivo djelovanje i rad na aktivnostima vezane za suzbijanje homofobije, transfobije i mizoginije u društvu.

Aktivnosti i rezultati kolegija

Student/ice kolegija imali su priliku sudjelovati u različitim mentorskim programima koje su za njih osmislile tri udruge LORI, PaRiter i SOS Rijeka, a koji su povezani s teorijskim dijelom izvođenja kolegija.

Mentorski programi Udruge LORI bili su usmjereni na suzbijanje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja. Jedan je program dao naglasak na direktnom radu s mladima u srednjim školama, a drugi je program uključivao rad na zagovaračkoj aktivnosti.

Petero se studentica upoznalo s aktualnom problematikom homo/bi/transfobije u obrazovanju na čemu Udruga kontinuirano radi zadnjih osam godina.  Tri su studentice održale dva predavanja u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci s ciljem informiranja učenika/ica o tematici spolnih i rodnih manjina i suzbijanju nasilja, dok su dvije studentice  predstavnicama ureda pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu u Rijeci predstavile problematiku homofobičnog i transfobičnog nasilja u školama. 

Share:

Više u Mentorski programi:

Scroll to Top