Zdrave veze, zdrava budućnost – Objavljeni rezultati ispitivanja potreba i stavova o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području PGŽ-a, SMŽ-a i VŽ-a

Što školama treba za kvalitetnu provedbu cjelovite seksualne edukacije? Što o tome misle učenici i učenice, a što roditelji?

U okviru projekta „Zdrave veze“ ispitale smo stanje i potrebe za uvođenjem cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije i to kroz:

 • Analizu 50 kurikula osnovnih i srednjih škola
 • Upitnik za odgojno-obrazovne djelatnike i djelatnice (232 osobe)
 • Tri fokusne grupe i četiri intervjua s nastavnim i stručnim osobljem (16 osoba)
 • Tri fokusne grupe s učenicima i učenicama (41 osoba)
 • Fokusnu grupu s roditeljima (6 osoba)

Izdvajamo neke zanimljive rezultate:

 • U školskim kurikuluma je od 1.250 pronađenih sadržaja šire povezanih s cjelovitom seksualnom edukacijom samo 13% specifično vezano za CSE, pri čemu srednje škole imaju veći udio specifičnih sadržaja (20%) od osnovnih škola (6%);
 • Nastavno i stručno osoblje u školama svoju kompetentnost za provedbu CSE ocjenjuje niže od trojke, a teme iz područja CSE obrađuje manje od polovice ispitanih u Sisačko-moslavačkoj i Varaždinskoj županiji te oko polovice ispitanih u Primorsko-goranskoj županiji;
 • Nastavno i stručno osoblje ima neutralan ili blago pozitivan stav o uvođenju CSE u sve tri županije i uglavnom je upoznato s pozitivnim utjecajima CSE: smatraju da je važan faktor zaštite psihičkog i fizičkog zdravlja (70% ispitanih), da je učinkovita metoda u smanjenju maloljetničkih trudnoća (67% ispitanih), da je jedan od razloga kasnijeg stupanja u spolne odnose (64% ispitanih) te da je važna metoda prevencije rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja (55% ispitanih);
 • Učenici i učenice osnovnih škola smatraju da teme iz CSE nisu dovoljno zastupljene, a najviše žele učiti o seksualnom zdravlju, utjecaju društvenih medija na sliku o sebi i suočavanju s pritiscima vršnjaka i vršnjakinja;
 • Učenici i učenice srednjih škola također smatraju da se o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u školi priča malo i to na način koji im nije zanimljiv;
 • Učenici i učenice te ispitani roditelji smatraju da se CSE treba poučavati kroz zaseban izborni predmet.

Istraživački izvještaj može se preuzeti here, a u njemu možete još saznati koje teme odgojno-obrazovni radnici i radnice smatraju kontroverznim za podučavanje u školama, misle li da je CSE-u mjesto u školi, koje prepreke vide u svojim školama i kakva im podrška treba u provođenju CSE. Izvještaj sadržaji i zanimljive stavove učenika i učenica i roditelja o tome što se i kako treba poučavati u školama.

Ako vas ova tema zanima i želite o njoj razgovarati s drugima, podijelite objavu o istraživanju ili podržite kampanju “Zdrave veze, zdrava budućnost: cjelovitu seksualnu edukaciju u škole!” na jedan od sljedećih načina:

 • zapratite Instagram i/ili Facebook stranice udruga PaRiter, SOS Rijeka, Delta i LORI
 • podijelite postove kampanje na svojim društvenim mrežama uz oznaku #zdraveveze
 • snimite video podrške uvođenju CSE u redovno obrazovanje i označite nas.

Istraživanje se provelo u okviru projekta „Zdrave veze” kojeg provodimo s Udruga PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, LORI and Likestillingssenteret KUN uz suradnju s partnerima/cama iz redova JLRS-ova – Grad Rijeka and Varaždin county.

Projekt „Zdrave veze” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo (Active Citizens Fund Hrvatska) sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Share:

More News

Scroll to Top