Cjelovita seksualna edukacija u školama – održana konferencija i sastanak udruga s predstavnicama jedinica lokalne i regionalne samouprave

Sredinom studenog održala se konferencija “Cjelovita seksualna edukacija u školama” te sastanak s predstavnicama JLRS-ova na kojem su udruge predstavile smjernice i preporuke za uvođenje CSE u škole. Aktivnosti su organizirale Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga „Delta” u okviru projekta “Zdrave veze”.

Na konferenciji su se predstavili rezultati projekta Zdrave veze te su se okupili relevantni dionici iz različitih sektora s ciljem umrežavanja i mapiranja područja suradnje u domeni osiguranja cjelovite seksualne edukacije (CSE) u školama.

Udruge su podijelile rezultate istraživanja koje su provele o tome što o seksualnoj edukaciji u školama misle učenici, roditelji i školsko osoblje, a predstavili su se i primjeri dobre prakse iz Norveške. Predstavile su se preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave, te je održan okrugli stol o mogućnostima međusektorske suradnje na kojem su sudjelovale Ivona Nemeth Novak (Viša savjetnica za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine, Sisačko-moslavačka županija), Lana Golob (viša savjetnica, koordinatorica za programe Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade, Grad Rijeka), Anja Rutić (pedagoginja, Srednja škola Ivanec) i Josipa Žic (profesorica biologije, Osnovna škola “Srdoči” Rijeka).

Nakon održane konferencije predstavnice udruga su se sastale s Lanom Golob – voditeljicom Upravnog odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke, Ivom Janežić – savjetnicom za razvojne programe Upravnog odbora za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, Ivonom Nemeth Novak – višom savjetnicom za razvoj civilnog društva i nacionalne manjine Upravnog odbora za obrazovanje, kulturu, šport mlade i civilno društvo Srijemsko-moslavačke županije i Tatjanom Šubat – savjetnicom za programe odgoja i obrazovanja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije kako bi se zajednički utvrdili prvi koraci za daljnju suradnju i stvorili preduvjeti za ostvarenje nekih od preporuka iz zagovaračkog dokumenta udruga.

Udruge će nastaviti suradnju sa svima zainteresiranima za rad na ovoj važnoj temi.

Aktivnosti su se održale kao dio projekta „Zdrave veze“ kojeg provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta. Partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Projekt je podržan s 90.000,00 € kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Share:

More News

Scroll to Top