Održane mindfulness radionice

Tri mjeseca intenzivnog druženja su iza nas…vježbale smo svjesni(ji) kontakt sa sobom, prepoznavanje vlastitih granica i kapaciteta, prihvaćanje sebe i svih svojih otpora, otvarale smo prostor za držanje nelagode, istraživale motivaciju i posvećenost…i kroz sve to jačale otpornost na stres i nošenje sa svakodnevnim situacijama.

Hvala ti, Ines LAR, na nesebičnom davanju i autentičnom protoku. 😊

Hvala EL*C mreži da nam je omogućila ovakav tečaj! ❤️🧡💜

Radionice su dio projekta „S margina u fokus – zdravstvene potrebe LBTQ žena“. Projekt provodi Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ financiran od strane Europske unije, putem EL*C programa (u okviru CERV-2022-OG-SGA Operating Grant Framework Partnership).

Share:

More News

Scroll to Top