Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama

Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” od 2012. godine provodi projekt Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama i osiguranje adekvatne podrške za LGBT srednjoškolsku populaciju. Osnovni cilj projekta je smanjenje homo/bi/transfobije i zlostavljanja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta/izražavanja među mladima i zaštita ljudskih prava LGBT srednjoškolske populacije.

Do sada su provedene sljedeće aktivnosti:

 1. Edukacija stručnih djelatnika/ica (psihologa/ginja i pedagoga/ginja) te zainteresiranih nastavnika/ica u pet srednjih škola u Rijeci i dvije srednje škole u Opatiji. U edukaciju su bile uključene škole: Prva riječka hrvatska gimnazija, Gimnazija Andrije Mohorovičića, Ekonomska škola Mije Mirkovića, Elektroindustrijska i obrtnička škola, Medicinska škola, Gimnazija Eugena Kumičića Opatija i Obrtnička škola Opatija;
 2. Izdavanje „Priručnika za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice o vršnjačkom nasilju i zlostavljanju nad LGBTIQ učenicima/icama“. Priručnik je distribuiran u oko 400 srednjih škola u Hrvatskoj.
 3. Izdavanje brošure za mlade “Šalji dalje” u svrhu povećanja prihvaćanja LGBTIQ vršnjaka/kinja i suzbijanja homo/bi/transfobije i nasilje/zlostavljanja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja.
 4. Izdavanje „Smjernica za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama“;
 5. Predavanja za učenike/ice 2., 3. i 4. razreda (Gimnazija Eugen Kumičić iz Opatije, Hotelijersko-turistička škola iz Opatije, Ugostiteljska škola iz Opatije, Prva riječka hrvatska gimnazija). Do ožujka 2015. godine održano je 11 predavanja.
 6. Predavanje učenicima/icama na temu “LGBT – sloboda u različitosti, ali jednakost u pravima” i održavanje Žive biblioteke u sklopu projekta “True colours – we are all wonderful people” kojeg su pod pokroviteljstvom ACES-a (Academy of Central European Schools) provele Gimnazija E. Kumičića iz Opatije i Škofijska gimnazija iz Vipave (Slovenija).

Edukacija stručnih djelatnika/ica škola

Kada smo započele s projektom cilj nam je bio provesti edukaciju među stručnim djelatnicima/icama škola. Međutim, iako je edukacija bila prvenstveno namijenjena psiholozima/ginjama i pedagozima/ginjama, u nekim školama prisustvovali/e su i sami/e nastavnici/ice. Edukacija je obuhvatila teme posebno značajne za psihosocijalno zdravlje mladih LGBT osoba, te je bila usmjerena razvijanju znanja i vještina stručnog osoblja srednjih škola kako bi LGBT mladima pružili adekvatnu i profesionalnu podršku. Najvažnije teme obuhvaćene edukativnim sastancima bile su: coming out i problematika povezana s prihvaćanjem vlastite seksualne orijentacije i rodnog identiteta, pitanje otkrivanja roditeljima te njihove reakcije i put prihvaćanja, problem nasilja u obitelji nad LGBT mladima, homo/bi/transfobija i načini njezine manifestacije, nasilje (bullying) u srednjim školama nad LGBT mladima te uloga školskog psihologa/ginje. Osim navedenog, sa stručnim osobljem razgovarale smo i o ulozi škole u suzbijanju homo/bi/transfobije te mogućim daljnjim koracima u svrhu povećanja informiranosti i prihvaćanja različitih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta među srednjoškolskom populacijom.

Edukacija je rezultirala i uspješnom suradnjom sa stručnim osobljem škola, a zacrtale smo i neke smjernice vezane uz daljnje edukativne programe u srednjim školama.

Edukativna predavanja za učenike/ice

Edukativno predavanje osmislile smo kako bi informirale učenike/ice o tematici spolnih i rodnih manjina kao i suzbijanja nasilja i/ili zlostavljanja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta/izražavanja među mladima. Do ožujka 2015. godine provele smo 11 predavanja za učenike/ice 2., 3. i 4. razreda Gimnazije Eugen Kumičić iz Opatije, Hotelijersko-turističke škole iz Opatije, Ugostiteljske škole iz Opatije i Prve riječke hrvatske gimnazije.

Program predavanja obuhvaća niz tema, počevši upoznavanjem učenika/ica s LGBT terminologijom, LGBT identitetima te općenito s temama vezanim uz seksualnu orijentaciju, odnosno spolni/rodni identitet. Srednjoškolce/ke smo upoznale s važnošću i problematikom coming outa kod LGBT osoba, naročito mladih, te ih savjetovale kako da podrže svoje LGBT prijatelje/ice. Govorili smo o nasilju i vrstama zlostavljanja i uznemiravanja koje LGBT mladi doživljavaju u svojim školskim sredinama, te ukazale na posljedice ovakvog nasilja.

Provedena evaluacija među učenicima/icama pokazala je sljedeće: na pitanje što su naučili na predavanju najveći dio njih naveo je da su na predavanju naučili nešto novo o seksualnim i rodnim manjinama; saznali s kakvim se problemima LGBT osobe svakodnevno susreću; kako je biti gej među heteroseksualnom većinom; o važnosti tolerancije prema drugima kao i to da nikoga ne treba osuđivati; zbog čega postoji potreba za Prajdom te da svi ljudi bez obzira na spolnu orijentaciju i rodni identitet trebaju imati ista prava. Najviše im se svidjelo što su im približene situacije u kojima se gej osobe nalaze, informacije o coming outu i borbi za prava, priča Drugačiji svijet i pismo djevojke svojoj majci, a svaka treća osoba je navela da im se svidjela hrabrost i otvorenost predavačica.

Živa biblioteka

U sklopu projekta “True colours – we are all wonderful people” kojeg su pod pokroviteljstvom ACES-a (Academy of Central European Schools) provele Gimnazija E. Kumičića iz Opatije i Škofijska gimnazija iz Vipave (Slovenija) održale smo predavanje učenicima/icama na temu “LGBT – sloboda u različitosti, ali jednakost u pravima” i po prvi puta održale Živu biblioteku. Živa biblioteka funkcionira na način da se umjesto knjiga „posuđuju“ osobe koje predstavljaju određenu grupaciju u društvu koja je podvrgnuta stereotipima i predrasudama. Učenici/ice su na ovaj način imali/e priliku „pročitati“ 5 knjiga, a naša članica imala je ulogu lezbijke čija se knjiga zvala „Ljubav je ljubav“.

Ovaj način informiranja učenika/ica o LGBT osobama, njihovoj problematici, pravima, potrebama i dr. smatramo izuzetno korisnim, edukativnim i zanimljivim. Kroz individualan se pristup postiže osnova za bolje prihvaćanje LGBT osoba i razvija svijest o važnosti te problematike. Živu biblioteku nastaviti ćemo provoditi u školama i kroz 2014./2015. godinu.

Guidelines for combatting homophobia and transphobia and peer violence based on sexual orientation and gender identity in schools

Krajem 2014. godine izrađene su i izdane Smjernice, čiji su ciljevi sljedeći: 1) unaprijediti nacionalne programe i školske politike u svrhu efikasnije zaštite prava djece i mladih na obrazovanje u sigurnom okruženju, 2) pružiti odgojno-obrazovnim djelatnicima/icama i stručnjacima/kinjama u području zaštite djece i mladih djelotvoran alat u suzbijanju diskriminacije i nasilja nad djecom i mladima, 3) razviti efikasnu strategiju koja prepoznaje postojanje homofobičnog, bifobičnog i transfobičnog zlostavljanja i nasilja te ponuditi mjere njegova suzbijanja u odgojno-obrazovnom sustavu i 4) potaknuti donošenje potrebnih zakonodavnih i drugih mjera kako bi se osiguralo učinkovito uživanje prava na obrazovanje bez diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Projekt su financijski podržali/e: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društvaHil-Foundation and filia. die frauenstiftung.

LORI program za škole 2014./2015.

Problematika

U Hrvatskoj su u posljednjih desetak godina učinjeni brojni koraci u suzbijanju homofobije, bifobije i transfobije te zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba, kako na legislativnom području tako i na institucionalnom i društvenom planu. Unatoč tome rasprostranjenost homofobije, bifobije i transfobije te nasilja prema LGBT osobama i dalje predstavlja ključni problem društva. LGBTIQ osobe svakodnevno su žrtve emocionalnog, verbalnog i fizičkog nasilja i žive u strahu da će biti fizički napadnute, povrijeđene, izopćene, izbačene iz kuće ili otpuštene s posla (LORI, 2011.). Lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne i transeksualne osobe često su zlostavljane u privatnom okruženju obiteljskog života, dok mladi predstavljaju posebno ranjivu skupinu budući da su ovisniji o roditeljima i imaju manju podršku izvan obitelji. Prema istraživanju među pripadnicima/icama seksualnih i rodnih manjina o prihvaćenosti u vlastitoj obitelji (LORI, 2007.), provedenom na uzorku od 592 ispitanika/ice, u odgovoru na pitanje o tome tko je počinitelj/ica nasilja (u slučaju proživljenog nasilja) drugi po redu, nakon nepoznatog počinitelja/ice, navedeni su roditelji.

Spolna orijentacija i/ili rodni identitet osnova su diskriminacije, društvene stigmatizacije i marginalizacije na brojnim područjima pa tako i u sustavu i institucijama obrazovanja. U hrvatskim školama vidljivi su različiti oblici homofobije, bifobije i transfobije uz zabrinjavajuću prisutnost vršnjačkog nasilja i zlostavljanja na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Ovo potvrđuje i nedavno istraživanje o mišljenjima i stavovima prema homoseksualnosti u srednjim školama (Hodžić i Bijelić, 2012.), provedeno u Zagrebu na uzorku od 322 učenika/ica i 117 profesora/ica, koje pokazuje da je gotovo trećina srednjoškolaca/ica počinila verbalno i/ili fizičko nasilje prema osobi zbog njezine navodne homoseksualne orijentacije.

Jedan od ključnih problema zaštita je mladih, posebice srednjoškolske populacije, od nasilja i diskriminacije koje doživljavaju od svojih vršnjaka/inja. Homo/bi/transfobično nasilničko ponašanje ostavlja neposredne, ali i dugoročne posljedice na psihosocijalno zdravlje mladih ljudi, kao i na njihovu sposobnost da postižu uspjehe u školovanju. U pravilu se učenici/ice ne obraćaju za pomoć nastavnicima/icama i stručnim suradnicima/icama (psiholozi/ginje, pedagozi/ginje i sl.) u školi jer se boje da će i ovdje naići na odbacivanje i osudu. S druge strane školski/e djelatnici/ice nemaju dovoljno informacija niti adekvatnog znanja u području psihosocijalne podrške za LGBT mlade, a često su i sami/e žrtve vlastite homofobije i transfobije.

Nacionalne politike, programi i inicijative u Hrvatskoj prepoznaju važnost zaštite djece i mladih od zlostavljanja, kao i važnost pružanja sigurne okoline te doprinosa poboljšanju njihove emocionalne, fizičke i obrazovne dobrobiti, međutim nedostaju programi, smjernice i regulative koje se izravno odnose na spolnu orijentaciju i/ili rodni identitet te suzbijanje homo/bi/transfobije u školama. Potrebno je pokrenuti mjere za borbu protiv svih oblika homofobičnog nasilničkog ponašanja među srednjoškolskom populacijom. Po uzoru na EU i zapadne zemlje škole bi trebale biti upoznate s problemom vršnjačkog zlostavljanja i nasilja u školama, jednakim mogućnostima za svaku osobu i sl. te razvijati strategije koje će osigurati zaštitu ljudskih prava LGBT mladih.

Potrebno je uvesti školsku edukaciju o LGBTIQ pitanjima te ukloniti postojeće homofobične i transfobične sadržaje iz školskih udžbenika. Obrazovne ustanove trebale bi inzistirati na korištenju afirmativnog jezika na svakodnevnoj razini i reagirati na govor mržnje i diskriminirajuće komentare djelatnika/ica i učenika/ica. U školama je nadalje nužna i edukacija za senzibiliziranje profesionalnog osoblja i učenika/ica o LGBT temama koju će provesti LGBT organizacije, a treba osigurati i raznolike izvore podrške za osobe koje su doživjele nasilje zbog svoje spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Ravnatelji/ice, nastavnici/ice i stručni/e suradnici/ice dužni/e su spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja u školi te, ako je potrebno, surađivati s policijom i centrom za socijalnu skrb.1 Važno je da škola osigura postojanje sigurnog mjesta na koje se mogu skloniti oni/e koji/e se osjećaju žrtvama, da vlastitim primjerom (tj. ponašanjem zaposlenika/ica) pruža model nenasilnog i pozitivnog ponašanja i poštovanja učenika/ica te da adekvatno nadgleda mjesta za koja učenici/ice kažu da su potencijalna mjesta napada i zastrašivanja.

Homofobnom nasilju treba pristupiti kao kompleksnom društvenom problemu, koji se može riješiti strateškim pristupom koji uključuje pravovremenu i primjerenu reakciju obrazovnog sustava zajedno sa sustavima pravosuđa i socijalne skrbi. Unutar obrazovnog sustava treba osigurati primjerene preventivne aktivnosti kojima bi se osiguralo informiranje i edukacija učenika/ica, odgojno-obrazovnih djelatnika/ica i roditelja. Potrebno je kreirati jasan protokol za slučajeve nasilja i diskriminacije LGBT učenika/ica, kako bi im se u tim osjetljivim situacijama pružila adekvatna podrška. Škola mora za svakog učenika i učenicu postati sigurno okruženje, koje im, neovisno o njihovim različitostima, omogućuje puni psihosocijalni razvoj i ostvarenje njihova potencijala. U provedbi ovih aktivnosti potrebna je podrška lokalnih vlasti, voljnost škole za vođenje povećane brige o ovom problemu, spremnost školskih djelatnika/ica na usavršavanje znanja i vještina te podrška organizacija civilnog društva.

Predavanja za učenike/ice za 2014./2015. godinu

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ je prva i do sada jedina LGBT organizacija u Hrvatskoj koja je uspjela ostvariti suradnju s odgojno-obrazovnim institucijama – srednjim školama na području provođenja programa/projekata usmjerenih smanjenju homo/bi/transfobije, kao i nasilja i/ili zlostavljanja na osnovu spolne orijentacije, te zaštiti prava LGBT osoba.

Ovaj program komplementaran je nastavnom planu zdravstvenog odgoja i to u modulima Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. U nastavnom planu i programu zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole kao cilj ističe se ne samo osposobljavanje za kritičko prosuđivanje životnih situacija već i razvoj tolerancije, pri čemu se učenicima/icama želi pomoći da razviju pozitivnu sliku o sebi, ali usvoje i uvažavanje različitosti među ljudima. Konkretno, predavanje se direktno veže uz temu „Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina“ (3. razred) unutar modula Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje, a gdje se kao očekivani ishod navodi „izgraditi vrijednosti prihvaćanja i tolerancije seksualnih različitosti“ te su ključni pojmovi: diskriminacija, stigmatizacija, seksualne manjine, uvažavanje različitosti.

Predavanje unaprjeđuje školski kurikulum edukativnim aktivnostima kojima se doprinosi preventivnoj ulozi škole vezano za nasilje prema manjinama te zdravstvenom i građanskom odgoju učenika/ica.

Predložena edukativna aktivnost je u skladu s ciljevima i vrijednostima Programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade RH iz 1999., kao i Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja koji je trenutno u procesu izrade i donošenja, osobito njegovoj ljudsko-pravnoj i društvenoj sastavnici jer doprinose razvoju građanske kompetencije, a osobito poštovanju ravnopravnosti i nediskriminacije, suzbijanju isključenosti pojedinca te osvještavanju i uklanjanju stereotipa i predrasuda.

Ovim putem želja nam je nastaviti suradnju sa odgojno-obrazovnim institucijama te ih pozvati da se ovo predavanje provede i u ostalim srednjim školama, kako bi učenici/ice imali/e priliku informirati se o ovoj problematici, a u svrhu doprinosa otvorenoj komunikaciji, uvažavanja različitosti i društvenoj koheziji.

Pregled tema predavanja za učenike/ice

 1. SEKSUALNA ORIJENTACIJA I RODNI IDENTITET, SPOL I ROD (definicija spolne orijentacije, rodnog identiteta te spola i roda, LGBT terminologija)
 2. PRIČA „DRUGAČIJI SVIJET“ (čitanje priče, kratak razgovor s učenicima/icama o priči)
 3. LJUDSKA PRAVA I LGBT PRAVA (definicija ljudskih prava i diskriminacije, različitost kao osnova diskriminacije, jesu li LGBT prava posebna prava, zakonska zabrana diskriminacije)
 4. NASILJE I ZLOSTAVLJANJE NA OSNOVI SEKSUALNE ORIJENTACIJE (učestalost i vrste nasilja, pogrdan govor kao vrsta nasilja, posljedice nasilja, zločin iz mržnje)
 5. OTKRIVANJE SEKSUALNE ORIJENTACIJE – COMING OUT – objašnjenje problematike otkrivanja seksualne orijentacije, razlozi skrivanja seksualne orijentacije i rodnog identiteta, čitanje otvorenog pisma roditeljima (osobno iskustvo)
 6. PITANJA UČENIKA/ICA I KRATKA EVALUACIJA

Share:

News:

Scroll to Top