Zdrave veze – projekt usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije u kurikulumima škola

U četvrtak. 6. listopada 2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je konferencija za medije povodom početka projekta “Zdrave veze”. 

Projekt “Zdrave veze” usmjeren je na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama. “Zdrave veze” provode SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga Delta, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, jedinice lokalne samouprave: Grad Rijeka i Varaždinska županija, te nevladina organizacija KUN Center for Equality and Diversity iz Norveške. Projekt “Zdrave veze “je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Maja Obućina, koordinatorica programa za istraživanje i edukaciju iz Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter istaknula je kako je cilj projekta doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske, dok su specifični ciljevi projekta idući: prikupiti dokaze za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole, uspostaviti dijalog s predstavnicima JLRS o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole te podići svijest javnosti o dobrobitima uvođenja cjelovite seksualne edukacije. 

Lana Golob, viša savjetnica – koordinatorica za programe pri Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke navela je kako  je u modernom društvu dužnost odgojno-obrazovnog sustava osposobiti djecu i mlade za zdrav i sretan život. Obrazovanje stoga treba aktivno doprinijeti zdravlju i dobrobiti djece i mladih čije potrebe mentalnog, fizičkog i reproduktivnog zdravlja postaju sve evidentnije i zahtjevnije. Grad Rijeka stoga je donio odluku kako će od školske godine 2024./2025. u škole kojima je osnivač uvesti izvannastavnu aktivnost Zdravstveni odgoj i obrazovanje. Jedan od važnih koraka u tom procesu upravo je provedba detaljne i sveobuhvatne analize stanja i potreba, čemu će ovaj projekt uvelike pridonijeti. Stoga je Grad Rijeka sa zadovoljstvom prihvatio ponudu za uključivanjem u ovaj vrijedan projekt kojim ćemo postaviti čvrste temelje za razvoj i implementaciju cjelovitog Zdravstvenog odgoja u formalni obrazovni sustav.

Na rečeno se je nadovezala Maja Obućina koja je navela i kako se i Varaždinska županija uključila u projekt jer je zainteresirana sudjelovati u istraživanju iz kojeg će nastati zagovarački dokument s preporukama i smjernicama za uvođenje cjelovite seksualne edukacije, kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama na području Grada Rijeke, Primorsko-goranske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije.

Iz Varaždinske županije vjeruju da je projekt „Zdrave veze“ odlično polazište koje može ukazati na važnost ovakvog oblika edukacije za djecu i mlade utemeljene na postojećim međunarodnim standardima, a sve kako bi oni jednog dana oni mogli donositi odgovorne odluke u društvenim odnosima, umjesto da su prepušteni mnogobrojnim neprovjerenim izvorima informacija dostupnima na internetu. Pritom je školsko okružje, u kojemu provode najveći dio svoga vremena, idealan kontekst za stjecanje znanja i razvoj vještina koje su im za to potrebne, no važno je da kurikulum i metode podučavanja budu prilagođene različitim fazama dječjeg razvoja, a ovaj projekt svojim istraživačkim i zagovaračkim aktivnostima ide upravo u tome smjeru.

Započinjemo analizom kurikula na području PGŽ, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije kako bi dobile uvid u trenutno stanje CSE i usporedila ga s UNESCO-vim smjernicama. Osim toga, ispitat ćemo potrebe u području CSE svih dionika i dionica, odnosno učenika/ca, nastavnog osoblja OŠ i SŠ, kao i roditelja. S obzirom na ciljanu skupinu, to će biti putem upitnika ili razgovora u fokusnim grupama. Želja nam je doznati što to učenici, nastavno osoblje i roditelji misle da je važno imati na umu pri uvođenju CSE u škole te na temelju prikupljenog znanja oblikovati poruke prema JLRS-ovima, kao i javnosti.” rekla je Maša Cek, izvršna direktorica u Udruzi Delta. 

Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje, građane i građanke te medije da nastave pratiti provedbu aktivnosti i rezultata ovog projekta putem web stranica PaRitera i drugih partnera i partnerica na projektu.

Share:

News:

Scroll to Top