Poziv za osnivanje nove studentske udruge ZA Pravo (ZA-PRAVO LGBTIQ osoba)

Nastavnici_ce i studenti_ce Pravnog fakulteta u Zagrebu pokrenuli_e su inicijativu za osnivanje nove studentske udruge naziva ZA-PRAVO LGBTIQ OSOBA (kraće: ZA-Pravo). Ukoliko ste student ili studentica jednog od studijskih smjerova na Pravnom fakultetu ili nekadašnji student ili studentica iz inicijative pozivaju da im se na email  javite ukoliko ste zainteresirani sudjelovati u osnivanju udruge.

 ZA-Pravo želi okupljati nastavnike_ce i studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu kako bi zajedno stvarali sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Buduća udruga inspiraciju je našla u studentskim i učeničkim udrugama u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Gay-Straight Alijansa, koje nude sigurno i poticajno okruženje za lezbijske, gay, biseksualne i transrodne (LGBTIQ) studente_ice, one koji_e propituju svoj identitet, kao i za one studente_ice koji_e imaju LGBTIQ prijatelje_ice i članove_ice obitelji ili one koji_e podržavaju prava LGBTIQ osoba.

Unatoč postojanju nacionalnih i međunarodnih pravnih mehanizama koji jamče jednakost i zaštitu od diskriminacije, socijalna distanca prema LGBTIQ osobama iznimno je velika, a osobito među mladim ljudima, a studenti_ce Pravnog fakulteta nisu u tome iznimka.

Smatramo da je udruga ovog profila bitna za studentsku populaciju Pravnog fakulteta, budući će mnogi_e od sadašnjih studenata_ica u budućnosti svojim profesionalnim djelovanjem doprinositi jačanju pravnih i političkih okvira za zaštitu temeljna prava LGBTIQ osoba, ali i svojim djelovanjem u području prava osnaživati ostvarenje ljudskih prava i doprinositi suzbijanju diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja.

ZA-Pravo je udruga kojoj je cilj stvoriti sigurno, podržavajuće i otvoreno okruženje za nastavnike_ce i studente_ice Pravnog fakulteta u Zagrebu bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ove ciljeve udruga nastoji ostvariti putem tjednih sastanaka članova_ica i simpatizera_ki, organiziranja konferencija, okruglih stolova, gostujućih predavanja, edukacija i kampanja.

ZA-Pravo će nastojati učiniti studentsko okružje studetima_cama iz društveno ranjivih skupina sigurnijim i podržavajućim tako što će osiguravati podršku, educirati sve studente_ice o problemima LGBTIQ osoba i njihovim pravima, a uključivanjem članova_ica LGBTIQ zajednice u studentske i javne debate podizat će svijest o temama važnim za ostvarivanje jednakosti, nediskriminacije i prihvaćanja različitosti među studetima_cama i u širem društvu.

Podijeli:

Više vijesti:

Scroll to Top