Akcija „Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!“

Ženska mreža Hrvatske, Ženska sekcija Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s drugim ženskim organizacijama i inicijativama organiziraju simboličnu javnu akciju „Sigurne na radnom mjestu, slobodne od zlostavljanja!“ u povodu Međunarodnog dana žena 8. marta u 10:30 sati na Trgu sv. Marka ispred Vlade RH.

Rodno utemeljeno nasilje, zlostavljanje i spolno uznemiravanje na radu su najčešći oblici diskriminacije i kršenja radnih prava žena.

Sindikalne povjerenice u svom radu dobivaju upravo najveći broj prijava rodno utemeljenog nasilja, zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radu.

Agencija EU-a a za temeljna prava (FRA) procjenjuje u rezultatima svog istraživanja da je do 75 posto žena u Europskoj uniji u profesionalnom svojstvu ili na položajima najvišeg menadžmenta doživjelo seksualno uznemiravanje tijekom života (FRA, 2014.). 

Prema istraživanju koje je provela nezavisna stručnjakinja Dunja Bonacci Skenderović udio žena koje su doživjele spolno uznemiravanje na radnome mjestu je 73%. Većina žena doživjela je više oblika spolnog uznemiravanja i nasilja, od neželjenih seksualnih primjedbi do pokušaja silovanja ili silovanja te od strane više osoba. Žene su uobičajena meta zlostavljanja na radnom mjestu!

Samo 16% prijavilo je uznemiravanje zbog nedostatka povjerenja u sustav zaštite i straha od odmazde. Zbog toga u povodu 8. marta tražimo da Hrvatska žurno ratificira Konvenciju 190 Međunarodne organizacije rada protiv nasilja i uznemiravanja i da djelatno provede zaštitu od takvog kršenja radnih prava žena.

Vladi Republike Hrvatske uručit ćemo zahtjeve vezano za hitno rješavanje ovog gorućeg problema žena.

Akciju organiziraju:                                                

Ženska mreža Hrvatske:
Adela – udruga za ženska ljudska prava i razvoj demokracije
Autonomna ženska kuća Zagreb
Centar za ženske studije
Centar za građansku hrabrost – HRABRE SESTRE
Centar za građanske inicijative Poreč
Centar za žene žrtve rata ROSA
Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“
Centar za društveno-humanistička istraživanja Zadar
Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja Mali Lošinj
DEŠA – Dubrovnik
Domine – organizacija za promicanje ženskih prava
Koordinacija ženskih grupa SEKA
Lezbijska grupa Kontra
Nansen dijalog centar
Mirovna grupa OAZA
Projekt građanske demokratske inicijative Beli Manastir  – P.G.D.I.
Sigurna mjesta
Sofija – udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava
SOS Virovitica
TARA Ličko Petrovo selo
Udruga Brod
Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava
Udruga žena Dalj
Udruga žena Nit, Korenica
Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“
Udruga žena Vukovar
Ženska grupa Donji Lapac
Ženska grupa Split
Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska udruga Izvor Tenja
Ženska sekcija SSSH

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Iris Bjelovar
Pariter
RODA – roditelji u akciji
Spasi me
Udruga Domino
Zaklada Solidarna
Ženska grupa Karlovac „Korak“
Ženska soba
Milijarda ustaje
U dobroj vjeri
Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“

Podijeli:

Više vijesti:

Scroll to Top