Drugačije društvo je moguće: ujedinjeni/e za LGBT ravnopravnost

Nositelj projekta: Zagreb Pride
Partneri na projektu: Lezbijska organizacija LORI Rijeka, Domino-Queer Zagreb, Queer Sport Split

Projekt kojeg financira Europska komisija kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) tiče se izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom LGBT ljudskih prava i prvi je projekt za zaštitu LGBT prava koji će se provoditi paralelno u tri najveća hrvatska grada, Zagreb, Split i Rijeka, a u čijem će radu sudjelovati najveći broj LGBT aktivista/kinja.

Aktivnosti projekta podijeljene su u četiri segmenta: istraživanje, edukacija, javno zagovaranje i direktna pomoć LGBT osobama, a glavne ciljane skupine su lokalna LGBT zajednica, lokalno stanovništvo te lokalna uprava i samouprava. Kako bi što snažnije zahvatili ove ciljane skupine, u sam projekt namjeravamo uključiti i druge aktere poput Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo uprave, medijske djelatnike i djelatnice, druge LGBT udruge, grupe i inicijative, te nadležna saborska i vladina tijela za ravnopravnost spolova i/ili ljudska prava.

Projektne aktivnosti:

Opći cilj projekta je doprijeti u izgradnji tolerantnog, otvorenog društva različitosti oslobođenog od homofobije i transfobije.

Posebni ciljevi projekta su:

  1. Ojačati kapacitete relevantnih institucija za suzbijanje diskriminacije LGBT osoba
  2. Ojačati kapacitete Centra za LGBT ravnopravnost (nacionalne mreže LGBT organizacija) za informiranje i edukaciju LGBT populacije o nacionalnim i europskim standardima ljudskih prava antidiskriminacijskih propisa
  3. stvaranje pozitivnog okruženja za LGBT osobe u hrvatskom društvu

Glavni dionici projekta su:

  1. LGBT organizacije / organizacije za ljudska prava
  2. LGBT osobe iz Zagreba, Splita i Rijeke
  3. Saborska i vladina tijela i uredi, te pravobraniteljstva koja se bave pitanjima ljudskih prava, roda, rodnog identiteta i izražavanja i spolne orijentacije

Očekivani rezultati:

  • ojačani kapaciteti relevantnih institucija relevantnih za suzbijanje diskriminacije lgbt osoba
  • ojačani kapaciteti Centra za LGBT ravnopravnost (mreže lgbt organizacija) za informiranje i edukaciju lgbt populacije o nacionalnim i europskim standardima ljudskih prava antidiskriminacijskih propisa
  • stvaranje pozitivnog okruženja za lgbt osobe u hrvatskom društvu

Aktivnosti ovog projekta podijeljena su u tri specifične grupe koja se svaka dotiče posebnog cilja i dionika projekta:

Aktivnosti Grupe 1:
1.1. Izrada istraživanja o pojavama zločina iz mržnje i diskriminacije nad LGBT populacijom (500 publikacija na oko 800 ispitanika/ica);
1.2. Izrada godišnjeg izvještaja o diskriminaciji i zločinima iz mržnje (200 publikacija);
1.3. Izdavanje prijevoda dokumenta “Yogyakarta načela” (500 primjeraka);
1.4. Organiziranje međunarodne konferencije o “Yogyakarta načelima”;
1.5. Izrada prijedloga i politika koja se tiču LGBT prava relevantnim tijelima (Vladi i Saboru);
1.6. Izrada 3 zakonske inicijative (Zakon o životnom partnerstvu, ili amandmani na Zakon o strancima, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o najmu stanova);
1.7. Osigurati sustav pravne pomoći i zastupanja žrtava zločina iz mržnje (5 kroz provedbu projekta), podizanje udružnih tužbi i zahtjeva za utvrđivanje diskriminacije;
1.8. Organiziranje treninga za policiju (do 200 policijskih službenika_ica);
1.9. Izrada edukacijskih materijala za policiju i pravobraniteljstva (2 dokumentarna filma);

Aktivnosti Grupe 2:
2.1. Organiziranje 15 radionica ili seminara za 250 LGBT osoba;
2.2. Organiziranje pravne pomoći za LGBT osobe (40 osoba);
2.3. Organiziranje psihosocijalne podrške i pomoći (40 osoba);
2.4. Organiziranje grupi podrške za LGBT osobe i parove;
2.5. Organiziranje edukacije o “Yogyakarta načelima”;
2.6. Organiziranje javnih predavanja o LGBT pravima (za 50 sudionika/ica)

Aktivnosti grupe 3:
3.1. Organiziranje 3 okrugla stola i potpisivanje Povelje o LGBT pravima s gradskim vlastima u Rijeci, Zagrebu i Splitu;
3.2. Organiziranje seminara za radijske i medijske djelatnike/ice;
3.3. Produkcija 12 radio emisija o LGBT pravima u kojima će gostovati LGBT osobe, lokalni predstavnici vlasti i koje će ostvariti slušanost do 180 000 slušatelja/ica;
3.4. Prikazivanje 14 antidiskriminacijskih LGBT filmova u Splitu, Zagrebu i Rijeci;
3.5. Su-organizacija tematske sjednice o LGBT pravima za do 30 zastupnika/ica u Saboru.

Share:

News:

Scroll to Top