Počela kampanja “Radnopravnost svima!”

U okviru projekta Workplace Equality For All / Radnopravnost svima! počela je kampanja “Radnopravnost svima!” čiji je cilj promocija i pozivanje poslodavaca u Republici Hrvatskoj na sudjelovanje u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu te podizanje svijesti javnosti o diskriminaciji LGBTIQ+ osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju, kao i o nužnosti izgradnje uključivog i ravnopravnog društva temeljenog na solidarnosti i jednakim pravima za sve.

Kampanja poseban naglasak stavlja na Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu – lako upotrebljiv evaluacijski pokazatelj u formi upitnika, koji poslodavcima pomaže u kreiranju uključive radne okoline te im omogućuje da usklade standarde svog poslovanja s europskim i globalnim trendovima na taj način doprinoseći suzbijanju diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja u području rada i radnih uvjeta.

Sudjelovanje u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu otvoreno je za poslodavce iz svih sektora (javni, privatni, neprofitni) u Republici Hrvatskoj, a za sudjelovanje je dovoljno do 1.veljače 2020. ispuniti online upitnik dostupan na sljedećoj mrežnoj poveznici: http://radnopravnost.hr/indikator/2019/

Popunjavanjem Indikatora poslodavci u Hrvatskoj pridružuju se tisućama organizacija i poslodavaca diljem svijeta koji su pristupili sličnim upitnicima i koristili se rezultatima za kvalitetnije upravljanje organizacijom, umrežavanje te suradnju s vanjskim stručnjacima i organizacijama civilnog društva, uspješnije strateško planiranje, veću brigu o blagostanju zaposlenika te posljedično stvaranje inkluzivnog radnog mjesta na kojem temelj prosperiteta organizacije čine ravnopravnost i poštovanje raznolikosti.

Poslodavci koji sudjeluju u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu dobit će po ispunjavanju upitnika kratak izvještaj sa sažetkom ostvarenih rezultata te preporuke kako mogu unaprijediti svoje prakse kreiranja uključivog radnog mjesta po pitanju spolne orijentacije i rodnog identiteta te izražavanja.

Poslodavci se također mogu prijaviti za edukcije koje će se održavati tijekom 2020. godine i na kojima će se kroz inovativne edukacijske metode upoznati s LGBTIQ+ tematikom u kontekstu radnog okruženja.

Na web stranici radnopravnost.hr dostupni su promotivni materijali kampanje: video spot and radijska reklama. Kampanja će također biti prisutna u javnom prostoru putem promotivnih city light i billboard plakata, na društvenim mrežama te na web stranici projekta namijenjenoj poslodavcima, na kojoj su dostupne sve informacije o Indikatoru i samom projektu.

Projekt „Radnopravnost svima!“ (eng. Workplace Equality for All) financira Europska unija iz programa o pravima, jednakosti i građanstvu (Poziv: REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organiazcija Rijeka – LORI, Zaklada Solidarna iz Hrvatske i orgnizacija Tûmba iz Nizozemske.

Share:

News:

Scroll to Top