Projekt završava, a SPONA među nama ostaje!

S 27. rujnom završavamo provedbu projekta SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama!

Kroz projekt je 6 organizacija civilnog društva iz Osijeka, Petrinje, Zagreba i Rijeke pripremljeno za rad s mladima u kriznim situacijama i to osobito za rad s mladima iz ranjivih skupina koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti kao što su: mladi s problemima u ponašanju i teškoćama u učenju, mladi pripadnici nacionalnih manjina, osobito romske, LGBTIQ mladi, mladi s invaliditetom, mladi koji žive u geografski i infrastrukturno slabije povezanim područjima i drugim ranjivim skupinama.

Svrha projekta koji se provodio od srpnja 2022. do rujna 2023. bila je doprinijeti društvenom razvoju kroz unapređenje učinkovitog djelovanja civilnog društva u odgovoru na potrebe lokalne zajednice i to osobito u kriznim situacijama.

Ciljevi projekta koje smo zajednički ostvarili su:

  • Expanding the abilities of partner organisations in responding to the needs of local communities with reference to social inclusion of youth that face the risk of social exclusion;
  • Empowering both civil society organisations and active citizens to induce an effective response regarding young people in crisis situations;
  • Contributing in responding to local needs of youth from vulnerable groups and their empowerment through civic actions in which young people themselves advocate for other young people.

Kroz projekt su izrađena 3 digitalna obrazovna modula, vezana za brigu o zdravlju i socijalnoj pravdi koji sadrže kvizove, igre, video materijale, simulacije i druge alate za učenje na zanimljiv način.

Obrazovni moduli za mlade (koje možeš pronaći na poveznici: https://www.ambidekster.hr/hr/edu-kutak/edukatalog/):

1. OSTANIMO ZDRAVI
1.1. Briga o fizičkom i mentalnom zdravlju
1.2. Upoznajemo sebe – brinemo o sebi

2. OSNAŽENI I OTPORNI U KRIZAMA
2.1. Krize i kako se s njima nosimo
2.2. Zadržimo sigurnost i ravnopravnost u online okruženju
2.3. Zadržimo sigurnost i ravnopravnost – rodna dimenzija nasilja

3. (P)OSTANIMO UKLJUČENI
3.1. Ravnopravnost, solidarnost i socijalna uključenost
3.2. Građansko sudjelovanje ili participacija

Projekt je proveo Ambidekster klub s partnerima Nansen dijalog centrom Osijek, Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota IKS iz Petrinje, SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, Lezbijskom organizacijom Rijeka “LORI” i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter.

Više o projektu možete pročitati u letku.

Za projekt pod brojem UP.04.2.1.11.003 bilo je osigurano 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj je isključiva odgovornost Ambidekster kluba i projektnih partnera.

Share:

News:

Scroll to Top