Radnopravnost svima! – Tražimo volontere/ke!!

Pozivamo te da se uključiš u slanje poziva za sudjelovanje u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu.

U okviru projekta „Radnopravnost svima!“ razvijen je Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu za primjenu u Republici Hrvatskoj! Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu je evaluacijski alat u formi upitnika koji poslodavci mogu korisiti za unaprijeđenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu za ranjive skupine s naglaskom na spolne i rodne manjine. U studenom 2019. godine, započet će kampanja te slanje poziva poslodavcima za uključivanje u ovu važnu aktivnost.

Tražimo: 10 volontera/ki

Volonterski zadaci: izrada/ažuriranje baza podataka s kontaktima poslodavaca, slanje poziva na sudjelovanje u Indikatoru elektroničkom poštom, vođenje evidencije o poslanim pozivima, slanje podsjetnika na poziv.

Rokovi: rad na izradi/ažuriranju baza podataka – 18. – 31. listopad 2019.
Početak slanja poziva je 4. studenoga 2019., a predviđena dinamika/opseg posla oko 5 sati tjedno. Svaki/a volonter/ka dobit će određeni broj kontakata poslodavaca (iz već postojećih baza poslodavaca po županijama). Svi mailovi se šalju sa službene projektne adrese (ne sa osobnih mailova).

Mjesto rada: od kuće, sa svog računala, ili u prostoru udruge u unaprijed dogovoreno vrijeme.

Trening i podrška: Volonteri/ke će dobiti detaljne upute za provođenje navedenih zadataka, te će biti u redovnom kontaktu sa svojim koordinatorom/icom putem e-maila, telefona ili osobno.

Potrebne vještine volontera/ke:

  • Poznavanje rada na računalu – pretraživanje interneta, slanje elektroničke pošte, rad u Word-u, Excell-u (osnovna znanja)
  • Odgovornost, sistematičnost u radu
  • Otvorenost da se postavi pitanje ako nešto „zapne“ 🙂

Nudimo vam rad kojeg možete sami vremenski organizirati, mentorsku podršku i potvrdu o ostvarenim volonterskim satima. Nudimo vam priliku da sudjelujete u provedbi Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu u Hrvatskoj – PRVOM projektu ovakve vrste u kojem će se poslodavce bodovati za ostvarene uvjete i napore po pitanju LGBTIQ prava i stvaranja prihvaćajućeg radnog okruženja.

Zainteresirani/e? Prijavite se na adresu:  do 17. listopada 2019.

Projekt ‘Radnopravnost svima!’ financiran je iz Programa za prava, jednakost i građanstvo Europske unije (2014-2020).

This project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
The content of this document represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Share:

News:

Scroll to Top